${title}
Strøm kulde avgift

Liberalistene vil fjerne alle strømavgifter

Ingen strømstøtteordninger før alle avgifter på strøm er borte!

Politikere fra de fleste partier kjemper nå om å være mest mulig gavmilde med andres penger, for å hjelpe de som sliter på grunn av høy strømpris. 

Samtidig har vi forbruksavgift, Enova-avgift og MVA på både kraft og de andre avgiftene, som bidrar til at strømmen koster mer. Det betyr at politikerne tar med den ene handa og kjøper seg popularitet ved å dele ut igjen, rasjonert, til utvalgte, med den andre handa.

Liberalistene er imot slike byråkratiske og ineffektive omfordelingsmetoder, og ønsker heller at alle avgifter knyttet til strømbruk fjernes umiddelbart. 

Dette vil føre til at flere får råd til å varme opp boligen til akseptabel temperatur, uten at masse penger trenger å gå gjennom det fordyrende mellomleddet som statens omfordeling er.

Liberalistene vil:

  • Ut av Acer og EU
  • Sette ned strømavgiftene
  • Mer kraftutbygging
  • Stoppe kraftutbygging som krever subsidier
  • La du styre mer av ditt liv på bekostning av politikerens makt