Liberalistene Logo

Oddbjørn Sjursen

Oddbjørn Sjursen
Oddbjørn Sjursen ble valgt til leder i Liberalistene Rogaland i 2019. Han er født i 1976, utdannet spesialsykepleier og innen markedsøkonomi.