${title}

Introduksjon

Liberalistene presenterer her et nyskapende forslag om hvordan Norge kan benytte statens unike økonomiske situasjon til å legge til rette for mer frihet og økonomisk selvstendighet for de som har lønnet arbeid. Forslaget om null skatt innebærer en stor forbedring av den personlige økonomien til alle arbeidere i landet. Det er Liberalistene sin kontinuerlige strategi at alle som skaper verdier gjennom produktiv innsats, skal kunne disponere større andel av dem selv.

Hoveddelen av forslaget er å fjerne inntektsskatten. Skatt som i dag blir trukket fra lønn skal utbetales sammen med resten av lønnen. Alle skattefradrag fjernes samtidig. Trygdeavgift på normalt 8,2 prosent og arbeidsgiveravgift på normalt 14,1 prosent trekkes automatisk av arbeidsgiver på samme vis som nå. Basert på det systemet så kan skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) avvikles for alle de som har lønnet arbeid som eneste inntektskilde.

Forutsetninger, beregninger og fremskrivninger fremlegges og klargjøres i et kompendium. Forslaget er i hovedsak fremsatt og bearbeidet av vår stabile bidragsyter, John E. Willoch. Han har erfaring fra 10 år som investor, etter 16 år som partner i ABG Sundal Collier, hvorav 5 år der han arbeidet med statsgjeld. Formell bakgrunn fra sosialøkonomi og statistikk ved UiO. Tall og beregninger er også sjekket av andre faglige ressurser, med og uten tilknytning til partiet. Vi takker de som har bidratt til å heve kvaliteten på forslaget for deres innsats og tid.

Hovedfremskrivningen viser at selv med moderate anslag og forventninger, og uten å medregne dynamiske effekter av skattelette, kan statens fordringer være tilbake til samme punkt og igjen øke etter 27 år. Tar man også med potensielle forbedringer grunnet forventet økning av økonomisk aktivitet, vil det gå fortere. Modellen er både robust og fleksibel, og kan justeres om nye forutsetninger skal legges til grunn.

Flat inntektsskatt på null prosent og skatt på kapital / næring blir med dette forslaget i sum sammenlignbare, på rundt 20 prosent. Samtidig forbedres lønnstakernes rammevilkår betydelig og bringer dem ganske nær det nivået som bedrifter og selvstendig næringsdrivende har. Dette forslaget gir ansatte arbeidere større mulighet til å spare opp kapitalreserver på samme vis som de som nå er kapitaleiere. Det er en stor forbedring for veldig mange mennesker.

Et forslag med tilsvarende forbedring av arbeidernes personlige økonomiske situasjon har aldri vært lagt frem av noe politisk parti i Norge. Det er veldig meningsfylt å ha bidratt i utviklingen av dette banebrytende forslaget. Null skatt på lønn viser med tydelighet at Liberalistenes fremtidsoptimistiske tilnærming og metoder kan omsettes til forbedringer som kommer helt vanlige arbeidere og folk flest til gode. Og at vi kan forbedre de økonomiske fremtidsutsiktene for hele samfunnet. I individets interesse er også i samfunnets interesse!

Roald Ribe
Politisk nestleder for Liberalistene
Oslo 5. august 2021