${title}
Narkotika Mann Jernbane Røyking

Legalisering av narkotika

Du eier din egen kropp og kan gjøre hva du vil med den, så lenge du ikke initierer tvang. Dette gjelder også kjøp, salg og inntak av narkotika.

Liberalismen behandler voksne folk som voksne og vil gjøre det lovlig å gjøre det man vil med kroppen sin. Dette inkluderer å legalisere narkotika og andre rusmidler som i dag er forbudt.

Vanlige «forbrytelser uten offer» som liberalister pleier å trekke frem er gamblingprostitusjon og narkotika. En forbrytelse uten offer («victimless crime» på engelsk) er en «forbrytelse» som ikke egentlig går ut over noen, bortsett fra eventuelt deg selv.

Liberalister er av den oppfatning at hvert individ eier sin egen kropp, og dermed kan gjøre hva han eller hun vil med den, så lenge dette ikke initierer tvang overfor andre mennesker. Dette gjelder også kjøp, salg og inntak av narkotiske stoffer.

Narkotika er en vare

Narkotika er en fellesbetegnelse på en rekke rusmidler som skaper en eller annen form for effekt eller stimuli i kroppen. Det er åpenbart at bruk av enkelte narkotiske stoffer er skadelig for kroppen, men det er ditt eget valg om du vil påføre deg slike konsekvenser eller ikke.

Ettersom du har rett til liv og å leve i fred, har du dermed også rett til å kjøpe og selge narkotika. Så lenge du ikke stjeler, truer eller bruker vold, bør du kunne handle med narkotika i fred. Til syvende og sist er narkotika bare en vare det er etterspørsel etter, på samme måte som melk, kjøtt, iPhone og tobakk.

Hvilke følger får legalisering?

Når det gjelder å legalisere og til slutt deregulere narkotikabransjen helt, er det spesielt viktig å huske på at en liberalistisk stat kan ikke dukke opp over natta. Mye vil ha skjedd i samfunnet før et fullstendig frislipp av narkotika, så ikke vær redd.

I likhet med gambling og prostitusjon vil reell kriminalitet forbundet med narkotika bli slått ned på. Men fordi kjøp og salg av narkotika er lovlig, vil mange av de voldelige problemene med narkotika fordufte av seg selv. Det viktigste for en legitim selger er å tilby et godt produkt under fredelige omstendigheter, slik at forretningene kan blomstre.

Forbud er skadelig

Som med andre ting vil ikke et forbud mot narkotika fjerne etterpørselen. Forbud mot narkotika hjelper ikke, tvert imot. I den meksikanske krigen mot narkotika, som har vart siden 2006, har for eksempel minst 164.000 mennesker mistet livet.

Et forbud driver markedet under jorden, slik at bare de mest brutale bandene vil overleve. Her dreier det seg ikke om å tilfredsstille kunden, men om å tjene raske slanter, samt drive med krigføring og maktpolitikk utenfor statens kontroll. Både kunder og selgere er rettsløse, og man får redusert respekt for loven, det vil også si lover som skal beskytte individuelle rettigheter.

Oppsummering

  • Hvert individ eier sin egen kropp, og dermed kan gjøre som han vil med den (så lenge det ikke initierer tvang overfor andre)
  • Narkotika er et stoff som forårsaker effekter i kroppen, og kan være skadelig ved misbruk
  • Kjøp og salg av narkotika er fredelig handel, og staten må ikke sette begrensninger for dette
  • Staten skal derimot slå hardt ned på eventuell reell kriminalitet forbundet med narkotika
  • Forbud fjerner ikke behov, og driver markedet i klørne på kriminelle

Ressurser