${title}
Kriminalitet Gjerde Hånd Fengsel

Ekte kriminalitet

De fleste mener at tyveri og drap er kriminalitet, men andre hevder at prostitusjon, narkotika og gambling også er kriminelt. Hva er egentlig kriminalitet?

Kriminalitet er noe som angår oss alle, enten vi vil det eller ikke. Ingen fredelige mennesker i samfunnet liker kriminalitet, men det kan se ut til at det ikke eksisterer konsensus om hva kriminalitet egentlig er. For noen er det kriminelt å selge alkohol i en butikk etter 20.00, mens for andre der igjen er det kriminelt å la flagget henge ute over natta. De fleste er enige om at tyveri, fysisk mishandling og drap er kriminalitet, men andre mener også at homofili, prostitusjon, narkotika og gambling også er kriminelt. Hva er egentlig kriminalitet?

Initiering av tvang

Ekte kriminalitet er handlinger som innebærer initiering av tvang mot andre mennesker. Dette er i samtlige tilfeller det samme som vold: Et overgrep fra et individ eller gruppe mot et annet individ eller gruppe. Hvis noen truer med å skade deg hvis du ikke gir dem lommeboka di, da blir du og din eiendom utsatt for tvang.

Hvis en gruppe med mennesker frivillig sitter og spiller poker for penger, da foregår det ingen krenkelse av noen individer. Likevel blir begge deler definert som kriminalitet i dagens samfunn. Ser du den grunnleggende forskjellen mellom de to eksemplene?

Fokus på uekte kriminalitet ødelegger

Hvis alt som ikke er ekte kriminalitet hadde blitt legalisert, det vil si å gjøre narkotikahandel, prostitusjon, gambling og så videre lovlig, ville politiet fått avsatt ressurser til å bekjempe det som virkelig er vold mot fredelige mennesker.

Hvor ofte hører vi ikke om for eksempel at tyverisaker blir henlagt, eller enda verre: at politiet ikke gjør noe med lovbruddet? For å få til en fungerende rettsstat, er det på tide å behandle voksne mennesker som voksne, og straffe de som er med på å ødelegge for andre individer.

Oppsummering

  • Ekte kriminalitet er handlinger som innebærer initiering av tvang mot andre mennesker
  • Dette inkluderer drap, tyveri, ran, bedrageri, hærverk, voldtekt, trusler, frihetsberøvelse, ufrivillig legemebeskadigelse og terrorisme
  • Narkotikahandel, prostitusjon og gambling er i utgangspunktet fredelige relasjoner
  • Det er derfor ikke ekte kriminalitet

Ressurser