Dette er ikke kapitalisme

 
Dette er ikke kapitalisme

Noen ganger blir det hevdet at «kapitalisme dreper barn», «kapitalisme er rovdrift på mennesker og jord» og at «krisa i kapitalismen dreper».

En annen vanlig påstand er at «kapitalismen ikke styres av idealer om frihet og velstand, men av det konstante jaget etter maksimal profitt». Dette er feil, ettersom kapitalismen setter individets rett til å leve og være fri i sentrum. Systemet krever heller ikke at man må «jage etter maksimal profitt», men det å gjøre noe mer effektivt (profitt = mindre innsats for samme eller bedre resultat) er noe som faller oss inn naturlig. Hele evolusjonen handler om stadig økt effektivisering.

Det finnes likevel selskaper som går over lik eller ødelegger ressurser for andre, og Wall Street med sine tette bånd mellom bank og stat er selve symbolet på kapitalismens fallitt, eller?

Dette er faktisk ikke kapitalisme, men korporativisme eller såkalt «crony capitalism». Det er disse systemene som gjerne blir kritisert og kalt kapitalisme, men det er viktig å vite at de ikke er kapitalisme slik liberalister argumenterer for.

En blandingsform

Ekte kapitalisme innebærer full privat eiendomsrett og en minimal stat som kun tar seg av militær, rettsvesen og politi. Den typen «kapitalisme» som gjerne blir kritisert er derimot en form for blandingsøkonomi.

Et system som innebærer at staten deler ut fordeler og ulemper («goder og byrder»), en sentralbank, statlige redningspakker til konkurstruede banker, lobbyvirksomhet for å skaffe akkurat sin organisasjon eller interessegruppe skattepenger, samt manglende respekt for privat eiendomsrett er altså ikke kapitalisme.

Det inneholder riktignok elementer fra både kapitalisme og sosialisme, men da heter systemet korporativisme eller crony capitalism – altså en form for blandingsøkonomi og sosialdemokrati.

Oppsummering

  • Kapitalisme blir ofte urettmessig kritisert
  • Kritikerne mener egentlig korporativisme og «crony capitalism»
  • Kapitalisme står for beskyttelse av individets rettigheter
  • Kapitalisme står ikke for blandingsøkonomi, pengemonopol, bailouts og støtte til selskaper som krenker privat eiendomsrett
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer