Politikk

 
Politikk

Politikken vår tar utgangspunkt i ideologien som kalles liberalisme. I korte trekk går det ut på at du eier ditt eget liv og at statens eneste oppgave er å beskytte din rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom. Alle mellommenneskelige relasjoner må være frivillige i en liberalistisk stat, og vi mener at en respekt for individuell frihet er det eneste verdigrunnlaget som kan gi et harmonisk og stabilt samfunn.

Nedenfor kan du se hvilke tre saker som er viktige for Liberalistene, og hvordan dette slår ut i praksis.