Litteratur

 
Litteratur

Kunnskap er makt. Ved å forsterke ditt mentale arsenal med intellektuell ammunisjon står du sterkere i møte med argumenter mot liberalisme og et fritt samfunn. Her er et lite utvalg bøker som gir deg et innblikk i liberalistisk idéhistorie og gjør deg i bedre stand til å forsvare dine ideer – både overfor deg selv og andre.

 

Filosofi


Filosofi: en innføring

Vegard Martinsen

Filosofi: en innføring

Viser at filosofi i høyeste grad har med virkeligheten å gjøre, at det er det mest praktiske av alle teoretiske fag, og at det er greit å forstå dersom fremstillingen blir riktig bygget opp.

Kjøp hos Lulu »

Loving Life

Craig Biddle

Loving Life

Etikk er prinsipper for hvordan du bør leve. Men hvor kommer prinsippene fra? Er de en gudommelig åpenbaring, sosial konvensjon eller objektive krav fra virkeligheten?

Kjøp hos Amazon »

Denne essaysamlingen forsvarer laissez-faire-kapitalisme med basis i moral – rettere sagt rasjonell egoisme – og tar opp angrep på næringslivet, årsaker til krig, de konservatives svik og mye mer.

Kjøp hos Amazon »

Hvem trenger filosofi? I denne essaysamlingen viser Ayn Rand at filosofi er ment for alle mennesker, med spørsmål som «hva slags verden er dette?» og «hva bør jeg gjøre?»

Kjøp hos Amazon »

Politikk


The Capitalist Manifesto

Andrew Bernstein

The Capitalist Manifesto

Bernstein argumenterer for kapitalisme med historiske, økonomiske og filosofiske eksempler. Boken er skrevet for fagfolk så vel som mannen i gata, og gir et sterkt forsvar for individuelle rettigheter og fornuft.

Kjøp hos Amazon »

Equal Is Unfair

Yaron Brook & Don Watkins

Equal Is Unfair

Er korstoget mot økonomisk ulikhet rasjonelt begrunnet? Forfatterne mener at kampen for likhet er grunnleggende urettferdig og at skatter, omfordeling og minimumslønn egentlig er en del av et angrep mot suksess og velstand.

Kjøp hos Amazon »


The Law

Frédéric Bastiat

The Law

Klassiker av den franske liberalisten Frédéric Bastiat, hvor han kort og konsist fremmer frihet og advarer mot at kollektivisme og étatisme fører til stadig større maktmisbruk fra staten.

Kjøp hos Amazon »

Klassisk verk av John Locke – en inspirasjonskilde til klassisk liberalisme og den opprinnelige amerikanske grunnloven. Locke fremmer ideen om individuelle rettigheter og at statens funksjon er å beskytte disse.

Kjøp hos Amazon »

Økonomi


Innføringsbok i økonomisk teori som tar opp vanlige feilslutninger og som legger vekt på én sentral lekse: Økonomisk politikk må vurderes etter effekter på alle grupper over tid.

Kjøp hos Amazon »

Med dette verket viser mannen bak «Says lov» en gjennomgående god forståelse for økonomi, prisdannelser, markeder og effekter på vanlige folk.

Kjøp hos Amazon »

Free Market Revolution

Yaron Brook & Don Watkins

Free Market Revolution

Boken foreslår at løsningen på problemene med gjeldskrisen, inflasjon, et voksende antall reguleringer og en velferdsstat som eser ut er moralsk, med vekt på rasjonell egoisme.

Kjøp hos Amazon »

Basic Economics

Thomas Sowell

Basic Economics

Thomas Sowell er en mester i å gjøre de mest kompliserte økonomiske teoriene til allemannseie. Her lærer du sentral forståelse uten kompliserte grafer og begreper.

Kjøp hos Amazon »

Capitalism

George Reisman

Capitalism

Forklarer all sentral teori om markedsøkonomi, samtidig som forfatteren forsøker å integrere den østerrikske skolen med klassisk liberalisme og Ayn Rand.

Kjøp hos Amazon »

Klassiker som la det politisk-økonomiske grunnlaget for moderne kapitalisme. Ikke perfekt, men viser hvilke ideer som dukket opp i opplysningstiden.

Kjøp hos Amazon »

Human Action

Ludwig von Mises

Human Action

Mises er en sentral skikkelse i den økonomiske retningen «den østerrikske skole». I dette verket utdyper han sin teori om menneskelig adferd og økonomi.

Kjøp hos Amazon »

Gold and Liberty

Richard Salsman

Gold and Liberty

I denne boken forklarer investoren og økonomi-professoren Richard Salsman hva gullstandard er og hvilken relasjon det har til individuell frihet og liberalisme.

Kjøp hos Amazon »

Capitalism and Freedom

Milton Friedman

Capitalism and Freedom

Friedman diskuterer rollen kapitalisme har i et fritt samfunn og hevder at økonomisk frihet er en forutsetning for politisk frihet – selv om han ikke er en konsekvent liberalist.

Kjøp hos Amazon »

 
 

Juss


Hvordan bør domstoler tolke loven? Tara Smith demonstrerer at tradisjonelle rettsteorier er feil og fremmer et alternativ basert på objektivitet og individuelle rettigheter.

Kjøp hos Amazon »

 
 

Historie


Forfatteren går gjennom historiske og avgjørende kriger, forklarer hvilken rolle ideer spiller i strid, og hvordan frihetselskende land bør respondere overfor aggressive stater for å skape varig fred.

Kjøp hos Amazon »

How the West Grew Rich

Nathan Rosenberg & L.E. Birdzell

How the West Grew Rich

Viser at Vestens rikdom ikke skyldes naturressurser eller utbytting, men en kultur som var dominert av verdier som rasjonalitet, selvrealisering, respekt for eiendomsretten, en relativt fri økonomi og en stor grad av frihandel.

Kjøp hos Amazon »

Klima og miljø


Olje og fossile brennstoffer har blitt svartmalt og demonisert i flere tiår. Alex Epstein forklarer at man må se det i et helhetsperspektiv, og at vi ville hatt det betydelig verre uten tilgang til slik energi.

Kjøp hos Amazon »

Et tidligere Greenpeace-medlem utfordrer den utbredte oppfatningen om at verdens miljø blir stadig verre, og bruker anerkjent forskningsmateriale i gjennomgangen av en rekke store miljøvernssaker.

Kjøp hos Amazon »


Earth Report 2000

Ronald Bailey (red.)

Earth Report 2000

Essaysamling som vurderer den virkelige økologiske situasjonen til planeten vår. NASA og andre institusjoner forklarer hva vi vet og ikke vet om nøkkelsaker for miljøvernssaken.

Kjøp hos Amazon »

Er det virkelig en klimakrise? Er føre-var-prinsippet en rettsstat verdig? Onar Åm trer inn i rollen som forsvarer av menneskeheten i en «rettssak» som er rigget i favør av miljøbevegelsen.

Kjøp hos Kolofon »