Legalisering av gambling

 
Legalisering av gambling

Å spille om penger er ulovlig i Norge, såfremt dette ikke foregår i statlig godkjente spill. I praksis betyr dette at du betraktes som kriminell når du for eksempel spiller poker om penger innenfor Norges grenser.

Men er pokerspilling, private veddemål i forbindelse med sport og andre former for gambling («hasardspill» på norsk) ekte kriminalitet?

Gambling er fredelig

Liberalismen forholder seg til klare grenser mellom rett og urett, fred og ufred, legitimt og kriminelt. En vanlig liste over kriminelle handlinger, det vil si handlinger som setter i gang tvang mot andre, er drap, voldtekt, legemsbeskadigelse, kidnapping, ran, tyveri, bedrageri, hærverk og trusler.

Gambling befinner seg ikke blant disse kategoriene, og er derfor fredelig og legitimt.

Grunnen til at vi kan si dette er fordi gambling, det å spille om penger, ikke initierer tvang mot noen. I utgangspunktet er alle aktører med på frivillig basis, og fredelig menneskelig samhandling er et nøkkelbegrep i liberalismen. Selv om vi ikke nødvendigvis liker handlingene, må vi likevel tolerere dem.

Hva med konsekvensene?

Mange vil hevde at gambling kanskje ikke er direkte kriminelt, men at det likevel forårsaker kriminalitet. En spillegal person kan for eksempel underslå penger fra bedriften han er ansatt i for å finansiere spillingen sin, eller gamblere kan anklage hverandre for juks og begå vold mot hverandre.

Dette endrer likevel ikke at gambling i seg selv er en fredelig aktivitet. I en liberalistisk stat blir det slått hardt ned på reell kriminalitet og man vil generelt få større beveggrunn til å ta ansvar for eget liv. Faktorer som dette vil avskrekke kriminell virksomhet og gjøre hvert individ i stand til å passe bedre på seg selv.

Forbud gjør vondt verre

Forbud mot i utgangspunktet fredelige aktiviteter som gambling forverrer situasjonen. Et forbud tvinger spillemiljøer under jorden, slik at oppgjør mellom uenige parter kommer utenfor myndighetenes kontroll.

Forbud bidrar også til å viske ut forskjellen mellom ekte og uekte kriminalitet, noe som fører til redusert respekt for loven. For det tredje fører forbud til dannelser av mafiaer som tar kontroll over slike virksomheter og bruker dem til å hvitevasker penger fra ekte kriminalitet og så videre.

På grunn av alt dette, ønsker liberalister å legalisere gambling, uten noen form for statlig regulering.

Oppsummering

  • Gambling er i praksis forbudt i Norge, det vil si at det blir ansett som kriminalitet
  • I liberalismen er kriminalitet en handling som initierer tvang overfor andre
  • Å spille om penger er frivillig og fredelig, og er derfor ikke kriminelt
  • Eventuelle kriminelle konsekvenser av gambling vil bli slått hardt ned på i en liberal stat
  • Forbud hjelper ikke, det gjør situasjonen bare verre
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer