Landsmøte 2018

 
Landsmøte 2017. Foto: GAD, Wikimedia Commons

28. – 29. april 2018 kan du være med på årets høyedepunkt for Liberalistene, med spennende taler, sosialt samvær og en god mulighet til å hilse på med-liberalister og påvirke partiets politikk fremover!
Alle betalende vanlige medlemmer har mulighet til å delta. Valgte delegater har i tillegg stemmerett.
Se informasjon om påmelding og betaling nederst i denne beskrivelsen.

LibUng gis taletid på minimum 20 minutter i løpet av ulike debatter, men møteleder kan gi mer taletid.

Lørdag 28. april

09.00 – Registrering
10.00 – Landsmøtet åpnes, praktisk informasjon mm
10.25 – Behandle sentralstyrets årsmelding og revisjonsberetning. Vedta medlemskontingent.
10.45 – Leders tale
11.00 – Nestleders tale
11.10 – Pause
11.30 – Organisatorisk debatt. Årsplaner fremlegges. Landsmøtet instruerer sentralstyret.
12.30 – Lunsj
14.00 – Gjestetaler: Alex Vanopslagh
15.00 – Pause
15.10 – Gjestetaler: David Friedman
16.10 – Pause og loddsalg
16.30 – Politisk debatt
18.30 – Pause
18.45 – Vedtektsdebatt. Vedtektsendringer vedtas.
20.00 – Middag

Søndag 29. april
10.00 – Programbehandling
11.30 – Pause og loddtrekning
12.00 – Alle sentralstyrekandidater har kort egenpresentasjon.
12.40 – Salen gis anledning til å stille spørsmål til kandidatene
13.15 – Valg av sentralstyre
13.45 – Valg av revisor, valgkomité og programkomite
14.15 – Leder avslutter
14.30 – slutt

Påmelding gjøres via http://www.zubarus.com/login.php
Har du ikke passord, trykk «Glemt passord» og skriv inn mobilnummeret du er registrert med som medlem. Går ikke dette kan du kontakte din fylkesleder som kan sende deg nytt passord.

Deltakeravgift kr 150,- Ta kontakt med leder i fylkeslaget dersom du ikke har økonomi til å dekke dette selv.
Har du ikke råd til transport til/fra landsmøtet, ta kontakt med ole.t.hoelseth@liberalistene.org og spør om å få dekket reiseutgifter.
Betalingsinformasjon kommer etter påmeldingsfristen april/mars.

Vi gleder oss til to spennende dager, og håper du er klar for å være med. Gå inn på http://www.zubarus.com/login.php og meld deg på i dag!

Internforumet

Internforumet er kun tilgjengelig for medlemmer.
Send epost til post@liberalistene.org om du vil bli lagt til.

 
 

Foredragsholdere

 

David D. Friedman

Økonom

Alex Vanopslagh

Politiker, Liberal Alliance

 

David D. Friedman (f. 1945) er en amerikansk økonom og libertarianer. Hans største bidrag er boka The Machinery of Freedom, publisert i 1973. Friedman har lenge argumentert for at de fleste varer og tjenester bør overlates til det frie marked. De resterende varer og tjenester som politi, rettsvesen og nasjonalt forsvar omtaler han som «hard problems» som sannsynligvis også kan privatiseres.

Friedman står i kontrast til mange libertarianere fordi hans argumentasjon i stor grad består av konsekvensialisme. Han tilbyr ingen prinsippfast moralsk argumentasjon, men heller en kost-nytte analyse og konkluderer med at alle statens aktiviteter bør avvikles og heller produseres på markedet.

Underveis i landsmøtet kan du kjøpe boka The Machinery of Freedom (3rd edition, 2014) for 100 kr. og få den signert av David.

Alex Vanopslagh (1991) er en dansk politiker fra partiet Liberal Alliance i Danmark. Han er folkevalgt i Københavns Kommune i 2017 og har tidligere vært formand i Liberal Alliances Ungdom.

Liberal Alliance er et liberalt og libertariansk parti i Danmark som med stor overraskelse fikk 7.5% av stemme i stortingsvalget i 2015. De fikk dermed 13 av 179 seter.

Til tross for visse sosialistiske innslag er det mye bra i Liberal Alliance:

de har fire merkesaker: bedre rammebetingelser for næringslivet, skattelettelser, mindre byråkrati i offentlig sektor og mer personlig frihet. Partiet ønsker blant annet å bevilge mer til utdannelse og forskning, redusere inntektsskatten til maksimalt 40 %, halvere selskapsskatten, fjerne toppskatten, avskaffe etterlønnen, heve pensjonsalderen til 68 år, avskaffe all offentlig næringsstøtte, konkurranseutsette flere offentlige tjenester, åpne for mer arbeidsinnvandring og ta et oppgjør med det såkalte Big Mother-samfunnet.

Liberal Alliance ble opprettet så sent som 2007.

 

Agenda

 

#liblm18


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer