Ole T. Hoelseth

Ut av FrP, inn i Liberalistene

– Hvis jeg skal være litt slem vil jeg si at Fremskrittspartiet er blitt et sosialdemokratisk parti for mennesker som ikke liker sosialdemokrater, sier Ole T. Hoelseth (50) som i dag meldte seg ut av Fremskrittspartiet og meldte overgang til Liberalistene. Hoelseth er politisk nestleder i Vestfold FrP og bystyrerepresentant i Sandefjord.

“Hvis jeg skal være litt slem vil jeg si at Fremskrittspartiet er blitt et sosialdemokratisk parti for mennesker som ikke liker sosialdemokrater”, sier Ole T. Hoelseth (50) som i dag meldte seg ut av Fremskrittspartiet og meldte overgang til Liberalistene. Hoelseth er politisk nestleder i Vestfold FrP og bystyrerepresentant i Sandefjord.

Ole T. Hoelseth forteller selv:

– Det er smertefullt å komme til den erkjennelse at kritikerne av partiet har rett når de hevder FrP bare bruker betegnelsen liberalist som lokkemat, men i virkelighet velger en forvokst stat da de har fått reell innflytelse i norsk politikk. FrP er sterkt medansvarlige for at staten har vokst til sitt største nivå noen gang i norsk historie.

Dagens statsbudsjett kunne uten tvil, under litt andre omstendigheter, vært lagt frem av en Arbeiderpartiregjering. Å bruke 225 milliarder kroner fra oljefondet og kun avse 6,5 milliarder til skattelettelser er det samme som å si at man mener staten forvalter penger bedre enn enkeltmennesker og næringslivet. Å tro det i et demokrati er akseptabelt, men at FrP og Høyre også tror det og står bak en slik politikk gir ingen mening.

Jeg mener vi må utarbeide en helt ny utenrikspolitikk. Vesten ut av Midtøsten! Nå kan virker det som om regjeringen ikke har helt kontroll med Utenriksdepartementet.

Videre tror jeg på en omfattende og rettferdig pensjonsreform. Det er uetisk å frarøve fremtidige generasjoner alt handlingsrom for at dagens pensjonister skal leve et ubekymret liv på andres regning.

– Jeg forlater noe jeg ikke lengre tror på, til fordel for Liberalistene som setter prinsipper og konsekvent liberalisme i høysetet. Det hjelper lite å snakke om å redusere statens byrder når en i praksis ikke er villig til å redusere statens forbruk.

Jeg går over til Liberalistene for å bidra til å gi det norske folk et alternativ. Det er et problem for demokratiet at vi i praksis har åtte stortingspartier som diskuterer hvilken form en forvokst velferdsstat skal ha, mens ingen taler det enkelte individets sak og for å slanke staten.

Jeg avslutter et ganske langt liv i Anders Langes Parti senere Fremskrittspartiets verden med en viss vemodighet. Jeg har blitt glad i mange mennesker der. Faktisk har jeg levd nesten 43 av mine 50 år tett på partiet, ettersom jeg som liten gutt ble tatt med på mange søndagsbesøk til Anders Lange. Noen sier til meg at jeg skal være litt mer tålmodighet for å få til ting i politikken, men jeg orker ikke vente i 43 år til.

Når det gjelder mine folkevalgte verv i Sandefjord vil jeg skjøtte disse på beste måte i henhold til FrPs program. Jeg har en kontrakt overfor velgerne og jeg svikter dem ikke. Det betyr at jeg stemmer med de andre FrP’erne i bystyret, samtidig som jeg arbeider på fylkes- og landsnivå for Liberalistene ved å skrive leserbrev og delta i debatter.

Fakta om Liberalistene

  • Stiftet 5. oktober 2014
  • 1684 medlemmer
  • I snitt fire nye medlemmer hver dag
  • Stilte til valg i Oslo i 2015
  • 19 fylkeslag
  • Ungdomsorganisasjon: Liberalistisk Ungdom
  • Over 200.000 kroner samlet inn i frivillige bidrag fra omlag 600 givere
  • Har nå 9300 følgere på Facebook og får 150+ nye følgere hver uke
  • Arrangerer Liberal aften hver måned i alle de store byene og en del mellomstore byer
  • Vil stille lister i alle landets fylker i 2017

Kontakt:

Nestleder Liberalistene Roald Ribe, mob. 911 40 459, epost: roald@liberalistene.org

Ole T. Hoelseth, mob. 930 32 084, epost: ole@rialto.no