Togstasjons-
modellene

Introduksjon

Liberalistene fokuserer på kortsiktige målsetninger for å omgjøre Norge fra en velferdsstat til et velferdssamfunn. For mange politiske motstandere vil vi imidlertid alltid være "partiet som vil fjerne velferdsstaten".

Det medfører ofte kraftige følelsesmessige reaksjoner og påstander fra politiske motstandere. For å illustrere hvordan vi gradvis vil gjøre Norge til et friere og bedre samfunn, har vi foreslått en togmodell med forskjellige stoppesteder. På denne delen av nettsiden vår vil vi illustrere ved hjelp av situasjonen i andre land, hvordan vi kan gå frem gradvis for å endre Norge.

Denne modellen som er laget av sentralstyremedlem Jan-Øyvind Lorgen, følger ikke partiprogrammet i detalj. For å vise at private og friere løsninger fungerer i andre land, har man valgt å ta utgangspunkt i eksempler fra andre lands eksisterende løsninger.