Statsstøtten til livssynsorganisasjoner må fjernes

Statsstøtten til livssynsorganisasjoner må fjernes

Til tross for gjentatte skandaler der trossamfunn jukser med antall medlemmer for å få mer av nordmenns skattepenger, er det en totalt fraværende debatt om hvordan tros- og livssynsorganisasjoner skal finansieres.

Liberalistene mener at staten ikke bør ha en rolle i finansieringen av trossamfunn. At religiøse ledere synes det er moralsk akseptabelt å lyve om antall medlemmer, burde være siste spiker i kisten for statlig støtte til tros- og livssynsorganisasjoner.

Livssynsorganisasjoner får over 900 kr per medlem i både statlig og kommunal støtte, og har incentiv til å oppgi høye medlemstall for å få mer av skattebetalernes penger. Skandalene om medlemsjuks i den norske kirke på 1990-tallet og den nye skandalen i den katolske kirke, demonstrerer at også religiøse synes det er greit å lyve når de tjener på det selv.

Etter en politigranskning av den katolske kirken i Norge, krever Kulturdepartementet at kirken skal betale tilbake 40 millioner kroner. Beløpet kan bli dobbelt så stort fordi kommunene sannsynligvis også vil kreve tilbakebetalt urettmessig støtte som medlemsjukset har medført. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i tillegg anmeldt kirken for bedrageri.

Politianmeldelsen lå i papirskuffene hos politiet i lengre tid, fordi politiet hadde begrensede ressurser og nedprioriterte saken. Heldigvis henla ikke politiet saken, slik de gjør i 4 av 5 anmeldte vinningsforbrytelser og i 3 av 4 anmeldte voldtektsanmeldelser.

Ikke nok med at det er mye svindel, men skattebetalerne påføres også store kostnader til byråkrater, jurister og politimenn som administerer støtteordningene, samt kontrollerer og etterforsker potensielt medlemsjuks i tros- og livssynsorganisasjoner.

Den norske kirke overgår imidlertid den katolske kirke i medlemsjuks. I rundt 20 år har den norske kirken rotet med antall medlemmer. I 1998 da Kirkerådet fikk i oppgave å lage et medlemsregister, aksepterte regjeringen at 50.000 – 100.000 personer som ikke burde vært oppført,likevel stod i registeret.

Da man i 2006 gikk gjennom medlemstregisteret til den norske kirke for å fjerne personer som var oppført i andre kirkesamfunn, endte det med at hele 67.000 personer ble fjernet fra registeret. Ved utsendelse av valgkort til kirkevalget i 2009, sto hele 26.000 som uriktig oppført. Senest ved kirkevalget i 2015 fant man ytterligere 2.800 personer, som var feilaktig oppført.

Siden den norske kirke – «statskirken» – får faste pengeoverføringer fra skattebetalerne via staten, blir denne ikke etterforsket for medlemsjuks.

Liberalistene mener bestemt at det ikke skal være en statlig oppgave å finansiere tros- og livssynsorganisasjoner. Vi vil gi hele befolkningen skattelette, slik at nordmenn frivillig kan gi støtte til livssynsorganisasjoner, dersom de vil det selv. Da slipper man kostnadene til å kontrollere at tros- og livssynsorganisasjoner ikke jukser. Ikke nok med det; da slipper ikke-troende å subsidiere tros- og livssynsorganisasjoner mot sin vilje, slik ordningen er i dag.

Vil du selv bestemme over dine egne penger? I så fall må du stemme på
Liberalistene ved fremtidige stortingsvalg.

Kontakt oss:

E-post: post@liberalistene.org
Partileder Arnt Rune Flekstad: arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143