Utenriks

Norge er ikke alene i verden og kan ikke forbli upåvirket av det som skjer internasjonalt. For Liberalistene dreier utenrikspolitikk seg hovedsakelig om én ting: Å kunne stille med et sterkt forsvar som virker avskrekkende på alle potensielle trusler overfor landets innbyggere.

Forsvar forebygger krig

Liberalistene mener at staten kun har tre ansvarsområder: Rettsvesen, politi og militær. Sistnevnte har som oppgave å sikre at Norge ikke blir angrepet av eksterne aktører, enten det er stater eller andre organisasjoner. For å forbli et fritt land, er det derfor nødvendig å ha et militær som virker avskrekkende på eventuelle fiender.

Et samfunn som respekterer eiendomsretten, vil ha raskere vitenskapelig og teknologisk innovasjon. Denne fordelen, samt den moralske styrken ved å stå for individuell frihet, vil bidra til at militæret kan bli teknologisk overlegent alle mulige farer. Liberalistene ønsker at et slikt militær skal være profesjonelt og effektivt, og går imot verneplikt.

Frihandel og diplomati

Det eneste staten skal gjøre i utenrikspolitikken, er å stille med et effektivt forsvar og passe på at trusler ikke kommer inn i landet. All annen fredelig aktivitet skal tillates steg for steg, slik at det både blir frihandel og fri arbeidsinnvandring. Staten har ingen rett til å nekte fredelige og arbeidsomme mennesker å komme til landet, ei heller å forlate det.

Når det gjelder diplomatiske relasjoner, vil en norsk, liberalistisk rettsstat stort sett holde fingrene av fatet. Norge er som nevnt ikke alene i verden, og vi må derfor opprettholde og vedlikeholde allianser med vennligsinnede og siviliserte land. Konkrete trusler må vurderes av rettsstaten, men ellers skal ikke staten foreta seg noe som helst.

Liberalistene vil derfor:

  • Ha et profesjonelt og effektivt forsvar
  • Avvikle verneplikten
  • Gradvis innføre frihandel og fri arbeidsinnvandring
  • Opprettholde allianser med vennligsinnede og siviliserte land
  • Etter hvert trekke Norge ut av alle andre ordninger: FN, EU, statlig u-hjelp og så videre