Forbrytelse uten offer

Liberalistene vil fjerne alle forbud mot forbrytelse uten offer. Dette er handlinger som er forbudt ved lov, men som egentlig ikke er kriminalitet.

Liberalistene tar sikte på å gradvis fjerne alle forbud mot såkalte «forbrytelser uten offer». Dette er handlinger som per i dag er direkte eller indirekte forbudt ved lov, men som egentlig ikke er kriminalitet. Kjente eksempler inkluderer pengespill, sexarbeid og narkotika, mens andre eksempler kan være fargen på huset ditt, bedriftsreguleringer, kjøp og salg av rå melk eller egenproduserte varer, gårdsutsalg av kjøtt og alkohol, kosttilskudd i høyere doser som er reseptfrie i andre land og mye annet.

Hva er kriminalitet?

Kriminalitet er handlinger som initierer tvang overfor andre mennesker, eller sagt på en annen måte: Handlinger som bevisst hindrer deg i å tenke og handle fritt og fredelig. Forbrytelser er derfor handlinger som vold, drap, hærverk, tyveri, trusler og svindel, ettersom alle disse forhindrer deg i å leve livet ditt i fred – noe som er et krav for å kunne fungere som et menneske.

Handlinger som derimot ikke hindrer deg i å tenke og handle selvstendig, som å spille poker for penger, inngå en handelsavtale om sex eller kjøpe og selge narkotiske stoffer, burde derfor være tillatt – uansett hvor mye du måtte mislike det. Det er dette som utgjør et sivilsert samfunn: Å tolerere at andre mennesker gjør valg du ikke nødvendigvis liker selv – å tolerere at folk er forskjellige.

Forbud forverrer

Liberalistene ønsker et trygt samfunn, men ingen erfaring tilsier at det går an å vedta seg ut av virkeligheten. Visse menneskelige behov fortsetter å eksistere, selv om kongen, juntaen eller lovforsamlingen har vedtatt noe annet. Forbud mot handlinger som egentlig ikke er forbrytelser gjør bare vondt verre: Markedene går under jorden, og utenfor den objektive kontrollen til myndighetene. Resultatet er blodbad, kynisme og ingen rettssikkerhet.

Liberalistene vil i stedet tillate alle fredelige handlinger. Dette betyr at sexarbeidere kan beskyttes mot vold og ufrihet på lik linje med alle yrker, at narkotika kan selges som alle andre varer og at pengespill blir frigjort. Vi tror ikke at legalisering innebærer at alle innbyggerne plutselig går av skaftet og ruser seg til døde. Mange potensielt farlige stoffer og verktøy er både tilgjengelig og lovlig i dag, uten at vi begår kollektivt selvmord av den grunn.

Liberalistene vil derfor:

  • Gradvis legalisere alle «forbrytelser uten offer» (pengespill, sexarbeid, narkotika og så videre)
  • Slå hardt ned på ekte kriminalitet, som vold, bedrageri og tyveri
  • Overlate regulering av bransjer til frivillige ordninger innen sivil sektor (klassifiserings- og revisjonsselskaper)
  • Tillate all fredelig handel og samvær