Eiendomsretten løser konflikter

Eiendomsrett betyr at du eier din egen kropp, inntekt og eiendom. I Liberalistenes samfunn er eiendomsretten ukrenkelig. Den beskytter din rett til ditt eget liv og løser konflikter som måtte oppstå mellom mennesker.

Staten som mekler

Liberalistene mener at ethvert menneske har rett til å leve i fred, så lenge han eller hun ikke krenker rettighetene til andre mennesker. Under denne forutsetningen kan du gjøre akkurat som du vil med din eiendom – og staten har ikke rett til å blande seg inn.

Staten skal kun fungere som meklingsmann eller dommer i sivile eiendomstvister. Eiendomsretten definerer hvem som eier hva, samt hvilke handlinger som er forbudte – som forurensning, støy eller annen plagsom adferd.

Liten og stor

Førstemann har imidlertid retten på sin side i eiendomstvister. Er en støyende fabrikk etablert først i et tomt område, kan ikke tilflyttende privatboligeiere klage over larmen uten videre. Er et boligfelt opprettet først, kan ikke en nyopprettet fabrikk klage over strengere behandling.

Med et klart og enkelt lovverk, kan selv den vanlige mannen i gata vinne frem mot et stort og rikt selskap. Eiendomsretten setter klare spilleregler, og løser både store og små konflikter.

Liberalistene vil derfor:

  • Gradvis forenkle lovverket for å disponere eiendom
  • Innføre en klar definisjon på spillereglene innen eiendomsrett
  • Forby statlig ekspropriasjon av privat eiendom
  • Fjerne statlige reguleringer av privat eiendom trinn for trinn
  • Innføre førstemannsretten