Trygg hverdag

Trygg hverdag

Ett av målene til Liberalistene er å ha et samfunn som er trygt for alle: At det skal være trygt å ferdes rundt omkring uten å bli overfalt av banditter, at det skal være trygt å skape verdier uten at dette blir urettmessig tatt fra deg, og at personvernet og privatlivet står sterkt.

For å få til dette, vil Liberalistene gjeninnføre rettsstaten. Det vil si at statens eneste formål er å beskytte innbyggernes rettigheter: Eiendomsrett og retten til sitt eget liv. Staten skal dømme kriminelle og holde utkikk etter militære trusler, men samtidig skal staten selv bli holdt i sjakk av rettsstatlige sikkerhetsmekanismer – samt transparensverktøy som alle kan få tilgang til.

Eiendomsrett er livsviktig for mennesker, og den byr dessuten på løsninger i konflikter som måtte oppstå mellom lovlydige folk. For videre å ha et trygt samfunn, er det nødvendig å legalisere en rekke aktiviteter av typen «forbrytelse uten offer», slik at miljøet kommer til overflaten og ut av klørne på reelle kriminelle.