Skole og utdanning

Skole og utdanning er viktige elementer i ethvert godt samfunn. Å lære sosiale evner og faglig kunnskap er en uvurderlig gode for de fleste mennesker, og dette er derfor en svært avgjørende oppgave.

Liberalistene ønsker at barn, unge og alle kunnskapshungrige mennesker for øvrig skal kunne velge og vrake blant et mangfold av skreddersydde tilbud, og vil derfor frigjøre den offentlige skolen og slippe til sivile løsninger i stedet.

Skoler for alle

Mennesker er forskjellige. Vi har ulike interesser og evner, og en institusjon for læring og kunnskap burde derfor ta hensyn til dette. Liberalistene vil trappe ned den statlige enhetsskolen og samtidig slippe til stadig flere sivile aktører, slik at akkurat du og dine barn får et tilbud som passer akkurat dere best.

En skole er ment for læring og kunnskapsglede, og et system som tvinger stort sett alle gjennom én type, ødelegger for svært mange mennesker. Liberalistene sikter derfor mot å fristille skolesektoren, og vil ikke tre skolehatten ned over noen. Foreldre flest ønsker sine barn det beste, og trenger ikke trusler fra det offentlige for å gjøre noe med dette.

Mer brukerkontroll

Finansiering av skoler, universiteter og høgskoler kan skje på samme måte som i dag – ved at brukerne betaler. Forskjellen er at en fordyrende tredjepart er utelatt, og at betalerne har større kontroll over tilbudet som serveres dem eller barna. Andre finansieringsløsninger kan være gaver, fond, forsikring eller abonnementsløsninger. Det mangler ikke på muligheter i et fritt samfunn.

Det vil være fritt frem å starte skoler, men som alltid vil kun de beste og mest seriøse alternativene overleve når mennesker selv kan velge, uten statlig innblanding. Vi mener at dette sikrer et stort mangfold av skoler og utdanning, og at dette igjen fører til et best tilbud for ulike mennesker.

Liberalistene vil derfor:

  • Tilrettelegge for et mangfoldig utdanningstilbud
  • Trappe ned på statlig tilbud og frigjøre sivile tilbud
  • La hver skole selv bestemme pensum og undervisningsopplegg
  • Gi brukerne større kontroll og innflytelse over skoletilbud
  • Åpne opp for utallige finansieringsmetoder
  • Ikke tvinge foreldre eller barn til å gå på skole mot sin vilje