Plass til store og små bedrifter

Liberalistene vil ha et system hvor det er enkelt å drive verdiskapende bedrifter, og hvor enkeltmennesker – og ikke staten – bestemmer utviklingen.

Liberalistene vil ha et samfunn med stort mangfold, både når det gjelder forskjellige typer mennesker og ulike typer næringsliv. Når stat og økonomi er spleiset sammen som i dag, er det lett for store bedrifter å ha venner i maktposisjon eller komme seg forbi tungrodd byråkrati og kompliserte reguleringer, mens små virksomheter har det vanskeligere. Vi ønsker et system hvor det er enkelt å drive verdiskapende virksomhet, og hvor det er enkeltmennesker – og ikke staten – som bestemmer utviklingen.

Uoverkommelige murer

I dag er næringslivet lesset ned med utallige reguleringer og et mylder av balanseordninger som i teorien skal sikre «rettferdig» konkurranse. Et slikt system blir dessverre fort uoversiktlig, uhåndterlig og demotiverende for flinke og skapende mennesker.

Hensikten har vært å sikre verdiskaping, men effekten er nesten det motsatte. Mens store, etablerte selskaper kan komme seg forbi stadig høyere murer av reguleringer og juridiske krav, er det mer problematisk for små bedrifter. Dette kveler innovasjon, fremfor å oppmuntre til det. Resultatet blir færre, og ikke flere bedrifter, og en type ensretting som er uheldig for verdiskaping, utvikling og mangfold.

Alltid plass til forbedring

Liberalistene vil derfor gradvis fjerne alle reguleringer, støtteordninger, konsesjoner, særplikter og andre spesielle krav til næringslivet. Store selskaper vil sikkert fortsette å leve i beste velgående, men en slik nedtrapping vil likevel legge til rette for at hvem som helst kan starte en bedrift, basert på en idé han eller hun har hatt.

Så lenge det eksisterer frihet til å gjøre som man vil, uten at man skader andre, vil det være en ubegrenset trafikk med innovative ideer inn i næringslivet. En stor virksomhet kan kun tilby gode produkter og tjenester, og blir dette etter hvert for dårlig, kan nye og små aktører komme inn og by på bedre løsninger. Finnes det ingen fysiske hindringer for å gjøre verdiskapende arbeid, er det sannsynlig at noen kommer for å fylle tomrom som måtte eksistere i forholdet tilbud/etterspørsel.

Liberalistene vil derfor:

  • Åpne for at både store og små bedrifter kan leve side om side
  • Trappe ned på komplisert regelverk til det blir helt borte
  • Legge opp til reell konkurranse, der kun de med best tilbud og ingenting annet vil vinne forbrukernes gunst
  • Separere stat og økonomi
  • Opprettholde forbud mot svindel, trusler og så videre