Individuell frihet

 
Individuell frihet

Individet, du og jeg, er utgangspunktet for at Liberalistene i det hele tatt eksisterer. For oss er hvert menneske et mål i seg selv, og ikke et verktøy for eller tjener til samfunnet. Liberalistene er ikke imot fellesskap og samhold, men vi vil ikke tvinge noen til å delta mot sin vilje. Vi setter enkeltmennesket i sentrum, og fremmer på den måten større mangfold.

Du eier ditt liv

Ut fra sin natur må mennesket tenke og handle selvstendig og rasjonelt for å overleve og leve et godt og innholdsrikt liv. Siden hver person er helt avhengig av sin egen hjerne og dømmekraft for å i det hele tatt kunne fungere som et menneske, er dette grunnlaget for individuelle rettigheter. Du eier ditt liv.

Liberalistene ønsker en rettsstat hvis eneste oppgave er å beskytte retten til ditt eget liv og eiendom. Livet ditt avhenger av denne friheten. Jo friere et samfunn er, desto mer selvrespekt får hvert individ, og desto mer velstand og mangfold blir det.

Likhet for loven, ulike mennesker

Så lenge hvert menneske kan tenke og handle fritt, uten at det initierer tvang overfor andre folk, er det i praksis rom for alle typer mennesker. Enten du er interessert i næringsliv eller åndsliv, blomster eller høyteknologi, sosialisme eller liberalisme, er du velkommen til å bo og virke i en liberalistisk rettsstat.

Liberalistene ønsker kun likhet for loven, og innser at mennesker ellers er ulike når det gjelder interesser, ambisjoner, skaperevner og så videre. Det er ingenting galt med å ønske å være den beste matematikeren, den beste frisøren eller den beste rapperen du kan bli – så lenge du ikke lar din frihet gå ut over andres.

Siden den liberale staten holder seg unna alt sivilt liv, legger den til rette for ubegrenset personlig mangfold – og dermed ubegrensede muligheter for kunst, verdiskaping, vitenskap og innovasjon.

Liberalistene vil derfor:

  • Beskytte den minste minoriteten på Jorden: Individet
  • Bygge opp en rettsstat som skal gjennomføre denne oppgaven
  • Gradvis trekke staten ut av alle sivile områder
  • Sikre størst mulig mangfold ved å tolerere alle fredelige mennesker, uansett bakgrunn, kjønn, etnisitet, ideologi og så videre
 

Mer om vår politikk


 

Enig?

Deler du ideene som står på denne siden?

Bli med på laget!

Du er sannsynligvis en liberalist.

Meld deg inn