Høyteknologiske skyskrapere og grønne oaser

Mangfold strekker seg ikke bare til mennesker og samfunn, men også til omgivelser og miljø. Liberalistene ønsker ikke å diktere noe som helst når det gjelder arkitektur, byplanlegging eller miljøplanlegging, men vi vil likevel legge til rette for at mangfoldet blir så stort som mulig.

Mer innovasjon

Vitenskapelig, teknologisk og økonomisk utvikling er ikke bare til direkte gagn for mennesker i form av tryggere verktøy, bedre hus og mer effektive fremkomstmidler. Slik innovasjon er også bra for miljøet og naturen.

Ved å gjøre prosesser og arbeid mer effektivt, er det behov for mindre energi for å komme frem til samme resultat. Når mennesker kan samhandle fritt og samarbeide om forskning og produktutvikling, er det dette som blir følgene, noe som igjen frigjør plass til grøntarealer eller lignende. Konkrete eksempler kan være mer effektivt jordbruk, eller bygging av smartere byer.

Fri til å tenke og handle selv

Mennesker setter gjerne pris på både hverandres selskap, en mer behagelig hverdag og et rent miljø de kan trekke seg tilbake i. Alt dette blir mer sannsynlig i et samfunn hvor man beskytter eiendomsretten og lar folk være frie til å tenke og handle selvstendig.

Ved å utnytte teknologi og byplanlegging bedre, som for eksempel ved å konstruere høyteknologiske skyskrapere, frigjøres samtidig plass til å bygge grønne oaser. Så lenge dette er et ønske blant folk flest, vil det neppe mangle på individer eller grupper som kommer opp med løsningsforslag til en bedre og mer mangfoldig hverdag.

Liberalistene vil derfor:

  • Legge til rette for vitenskapelig, teknologisk og økonomisk utvikling ved å gradvis fjerne alle reguleringer og hindre
  • Beskytte eiendomsretten og individuell frihet, slik at samfunnet blir mer mangfoldig
  • Øke sannsynligheten for at menneske og natur kan leve harmonisk side om side