Et inkluderende samfunn

Liberalistene ønsker et inkluderende samfunn, der ulike mennesker bor og jobber sammen. Vi vil ikke at noen blir tvunget til å være med på andre livssyn.

Liberalistene vil ha et rikt og mangfoldig samfunn, der ulike mennesker bor og jobber side om side. Vi ønsker ikke ensretting og at alle marsjerer i takt, og vil derfor legge opp til at svært forskjellige personer og grupper kan fortsette å leve i fred – uten å måtte bli tvunget til å være med på det ene eller andre livssynet.

Full frihet for fredelige folk

Liberalistene går inn for full religionsfrihet, organisasjonsfrihet og individuell frihet. Du skal kunne gjøre akkurat som du vil, tenke som du vil og bo og leve som du vil – så lenge du respekterer andres tilsvarende rett.

En liberalistisk stat skal kun drifte rettsvesen, politi og militær, og alle fredelige mennesker er velkommen til å bosette seg og jobbe i landet. Dette inkluderer alt fra helt vanlige folk til personer med mer ytterliggående standpunkter – som konservative religiøse, kommunister og nasjonalister. Lar du andre mennesker være i fred, har ingen andre noen rett til å skade eller plage deg.

Fri til å velge

Et samfunn med et lappeteppe av ulike mennesker blir opprettholdt av rettsstaten, og av eiendomsrett. Vi i Liberalistene tror at folk flest fremdeles vil bo og leve som de gjør i dag – i samme områder som andre mennesker med annen ideologi, tro eller hudfarge.

Takket være eiendomsrett er det likevel mulig å leve i egne samfunn i staten, hvis man ønsker det. Dette betyr at kommunister kan ha egne kollektiv, nasjonalister bo i egne samfunn og så videre – så lenge de ikke tvinger andre mennesker til å gjøre noe mot sin vilje. Vi tror som nevnt ikke at dette vil skje i utstrakt grad, men Liberalistene er det eneste partiet som går inn for en slik toleranse for alle mennesker – selv for de med helt motsatt syn på politikk.

Liberalistene vil derfor:

  • Innføre full religionsfrihet, organisasjonsfrihet og individuell frihet
  • Beskytte eiendomsretten – slik at man kan bo i egne samfunn om man ønsker det
  • Slå hardt ned på vold og trusler av alle slag
  • Ha toleranse overfor alle fredelige mennesker, uavhengig av hudfarge, ideologi eller religion