Større mangfold

Blomster større mangfold

Større mangfold er én av mange positive konsekvenser av et liberalistisk samfunn. For liberalister dreier ikke mangfold seg bare om hudfarge og ulike kulturelle uttrykk, men om alle typer mennesker, om helt ulike ideologier og om et fargerikt tilbud innen stort sett alt som tenkes kan.

Siden individet er den minste minoriteten av dem alle, er det dette liberalismen forsvarer. Følgene er at ulike typer mennesker, enten de er heterofile, homofile, lyse i huden, mørke i huden, har en kollektivistisk ideologi eller en individualistisk ideologi, eller har ekstremt forskjellige interesser, kan leve side om side – så lenge de respekterer andres rett til å leve i fred.

En rettsstat og en sikker eiendomsrett legger forholdene til rette for at det blir plass til store og små bedrifter, et mangfold av utdanningstilbud, en blanding av høyteknologi og naturlige oaser, samt plass til alle skapende og produktive mennesker som måtte ønske å komme til landet.