Verdiskaping kommer alle til gode

Mennesker har mange forskjellige interesser og mål i livet. Noen vil kanskje stifte familie, andre vil drive med kunst, mens andre der igjen vil bli best i sitt yrke. All menneskelig aktivitet er imidlertid avhengig av verdiskaping: Alt vi bruker og nyter godt av må produseres eller behandles – ingenting kommer gratis til oss fra naturen.

Næringslivet er sentralt …

Næringslivet omfatter all produktiv virksomhet mennesker må utføre for å kunne leve et godt liv. Det er næringslivet som skaper velstand og legger til rette for fritidssysler, hobbyer, kunst og så videre, og Liberalistene vil derfor fremme dette ved å sikre individuell frihet, eiendomsrett og kontraktsrett.

For at næringslivet skal florere og skape arbeidsplasser og muligheter for alle, må alle statlige reguleringer, konsesjoner og støtteordninger bli fjernet gradvis. På denne måten kan kreative og oppfinnsomme mennesker drive innovasjon og nyskaping, som kommer alle mennesker til gode – direkte eller indirekte.

… men åndslivet er viktigere?

Selv om næringslivet er sentralt for at mennesket skal være i stand til å leve et godt liv, behøver ikke det å bety at det er det viktigste. Man kan fremdeles få mer glede og et mer fullverdig liv av å lese bøker, plante blomster, spille spill, trene, male og lignende. Poenget er at verdiskapingen må ligge til bunn i utgangspunktet for at det sistnevnte overhodet skal være mulig.

Verdiskaping, eller produksjon av varer og tjenester vi syns er nyttige for å overleve og leve, kommer alle til gode hvis den blir frigjort fra reguleringslenkene. Ny teknologi og effektive løsninger blir utbredt til et stadig bredere marked i løpet av sin utvikling, og dermed kan både de rikeste av de rike og de mindre velstående nyte godt av den generelle velstandsøkningen – som for eksempel i form av mer robuste hus, smartere mobiler, tryggere biler og så videre.

Liberalistene vil derfor:

  • Tilrettelegge for et fritt og innovativt næringsliv
  • Innføre full næringsfrihet og organisasjonsfrihet
  • Beskytte individuell frihet, eiendomsrett og kontraktsrett
  • Gradvis avvikle alle statlige reguleringer, støtteordninger og konsesjoner
  • Separere stat og næringsliv