Rent miljø

Miljø og natur er til glede for mange mennesker. Liberalistene går inn for et rent miljø som lever side om side med stadig utvikling og innovasjon innen teknologi, industri og vitenskap. Selv om naturen er fin å se på og trekke seg tilbake i, er det først og fremst menneskelig bearbeidelse av naturen som har gitt oss velstanden vi nærmest tar for gitt i dag. Sistnevnte er avgjørende å huske på.

Vitenskapelige løsninger

Liberalistene ønsker et rent og trygt miljø, både ute i naturen og i menneskelige miljøer – som boligfelt og byer. Det er hovedsakelig to faktorer som spiller inn på et rent miljø og velstand:

  1. Vitenskap
  2. Eiendomsrett

Vitenskapelig utvikling har ført mennesket fra hulene, sult, sykdommer og tidlig død til skyskrapere, rikdom og god helse. Liberalistene vil gi frislipp på vitenskap, forskning, teknologi og industri, men under forutsetning om at verken individet eller eiendomsretten blir krenket.

Mer innovasjon

Staten skal holde seg til å straffe forbrytelser, som ødeleggelse eller forurensning av en annens grunneiendom, og mekle i konflikter. Samtidig som staten trekker seg unna miljøproblematikken trinnvis, vil alle utfordringer bli møtt av oppfinnsomme og ressurssterke personer og bedrifter, som har interesse i å bevare egen eiendom eller å finne løsninger på krevende problemer.

Kun teknologi og vitenskap kan løse eventuelle miljø- og klimaproblemer, og ved å ha en fri vitenskapssektor på disse feltene, øker sjansen betraktelig for at reelle løsninger kommer på plass. Liberalistene setter pris på velstandsøkningen vi har sett siden opplysningstiden og den industrielle revolusjonen, og vil legge til rette for økt nyvinning og fremskritt – noe som både gagner mennesker og gir et renere miljø.

Liberalistene vil derfor:

  • Legge til rette for et rent miljø og natur
  • Gjøre det enklere å fremskaffe energi og rense luft og vann
  • Arbeide for en sikker eiendomsrett – den beste garantien mot forurensning og forsøpling
  • Redusere statlige pålegg og reguleringer trinn for trinn
  • Oppmuntre til innovasjon innen vitenskap, industri og teknologi