Helse

God helse er viktig for å leve et rikt og verdig liv. En viktig forutsetning er frihet og velstand, noe som et liberalistisk samfunn legger best til rette for via forutsigbare økonomiske rammer, rettsvern og sikker eiendomsrett.

Ingen hindringer for helse

Liberalistene ønsker et best mulig helsevesen, og det blir muliggjort ved å gjøre alle mellommenneskelige relasjoner og handlinger frivillige. Staten burde også på dette feltet kun utføre sine hovedoppgaver: Å beskytte mennesker mot ufrihet og opprettholde frivillig inngåtte kontrakter.

Alle helseforetak og institusjoner må derfor bli tatt over av sivil sektor, samtidig som det offentlige trekker seg ut gradvis – på en ansvarlig måte overfor pasientene. Det bør ikke være noen hindringer for å starte og drive sykehus, legevakter, apoteker og lignende, annet enn at svindel fremdeles vil være forbudt.

Mange muligheter

Det er ikke opp til Liberalistene å diktere eller gå detaljert til verks for hvordan et optimalt helsevesen burde se ut. Folk har forskjellige prioriteringer, livsstiler og ønsker, og bare en fri helsesektor kan tilby produkter og tjenester som er skreddersydd til en mangfoldig brukergruppe.

Mulige eksempler på helseløsninger i et liberalt samfunn kan for eksempel være forsikringsordninger – som motiverer folk til å leve et sunnere liv – aksjeordninger, velferdsklubber og så videre. Mulighetene er ubegrensede når dyktige entreprenører og sakkyndige mennesker får tenke og handle fritt for å løse krevende utfordringer som helse.

Liberalistene vil derfor:

  • Overføre eierskap og drift av sykehus, legevakter og så videre fra staten til sivil sektor over en lengre periode
  • Frigjøre helsesektoren fra reguleringer og forbud, slik at produktive og nyskapende mennesker kan slippe enklere til
  • Bygge ned det statlige tilbudet, samtidig som sivile tilbud blir lagt til rette for
  • La staten jobbe sammen med private forsikrings-, kontroll- og revisjonsselskaper for å fange opp bedrageri
  • Legge til rette for et fritt og mangfoldig helsetilbud, ved å beskytte mennesker mot ufrihet og ta seg av kontraktsbrudd