Fattigdom

Liberalistene vil avskaffe fattigdom ved å åpne for fri produksjon og innovasjon. Vi ønsker en rettsstat som beskytter individuell frihet og eiendomsrett.

Fattigdom innebærer at man har lav materiell velstand og færre valgmuligheter som følge av dette. Liberalistene vil avskaffe fattigdom, men ikke med et pennestrøk. Vi vil i stedet vektlegge realisme og tilretteleggelse for et velstående samfunn. Vi vil med andre ord åpne for fri produksjon, innovasjon og skaperglede – noe som igjen trekker stadig flere ut av fattigdommens lenker. Vi vil ha en rettsstat som beskytter individuell frihet og eiendomsretten, og det er bare i et fritt samfunn at velstanden øker og fattigdommen minker.

Velstand kommer ikke gratis

Fattigdom skyldes mangel på velstand, som skyldes mangel på produksjon, som skyldes mangel på rettssikkerhet og eiendomsrett, som skyldes mangel på frihet. Fattigdom og hungersnød blir stadig mer utbredt desto mer ufritt et land er – noe vi kan observere både i dag og opp gjennom verdenshistorien.

Liberalistenes løsning på problemet er ikke noe magisk triks, men hardt arbeid. Alt vi ser rundt oss, fra den enkleste gråblyant til det hyperavanserte CERN-anlegget i Sveits, er produsert av tenkende og skapende mennesker. Dette kommer hverken gratis eller automatisk. Det aller meste som er til nytte for mennesker, fra livsviktig mat og husly til underholdning, må skapes av mennesker.

Ved å beskytte eiendomsretten og la alle fredelige mennesker være i fred til å tenke, samarbeide, utvikle og produsere, vil den generelle velstandsøkningen komme alle til nytte.

Frivillighet og velvillighet

Selv om et land har sterk verdiskaping og velstandsøkning, kan det likevel hende at noen mennesker havner utenom av ulike grunner. Den eneste oppgaven til den liberale rettsstaten er å beskytte mennesker mot ufrihet, og dette innebærer også tvungen omfordeling av ressurser.

I et fritt og sivilisert land vil det imidlertid ikke mangle på velvillighet, giverglede og hjelpsomhet. De som måtte være så uheldige å havne utenfor eller være helt hjelpeløse er derfor avhengige av hjelp fra andre – akkurat som i dag. Forskjellen er at det blir frivillig, mer effektivt og mer ekte solidaritet.

Liberalistene vil derfor:

  • Gradvis avskaffe velferdsstaten og legge til rette for et velstandssamfunn
  • Beskytte eiendomsretten og individuell frihet
  • Tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap – og derfor eksplosiv velstandsøkning
  • Ønske alle sivile velferdsordninger velkommen