En bærekraftig økonomi

Liberalistene ønsker en bærekraftig økonomi. Det betyr hovedsakelig at all handel, konkurranse og samarbeid mellom mennesker må foregå frivillig, og at det eneste staten skal gjøre er å beskytte mennesker mot bedrageri, voldstrusler og lignende, samt sørge for at kontrakter blir overholdt.

Stabil og forutsigbar økonomi

En bærekraftig økonomi innebærer at negative økonomiske effekter blir holdt på et minimumsnivå. I dag gjør planøkonomiske tiltak, som tvungent betalingsmiddel, Sentralbanken og utallige reguleringer, at kriser og depresjoner rammer alle i stor skala, fremfor at risikotakere tar belastningen på egne skuldre – på mikronivå.

At økonomien er bærekraftig betyr at den unngår å få hele samfunn til å kollapse, og i stedet regulerer og forbedrer seg selv via det frie markedet. For Liberalistene vil dette si sikker eiendomsrett, stabile penger, forutsigbart bankvesen og desentralisert risiko. Liberalistene ønsker å skille stat og økonomi, på samme måte som man skiller mellom stat og religion.

Luker vekk det uholdbare

I praksis vil Liberalistene gradvis fjerne all illegitim, offentlig innblanding i økonomien, og la mennesker og organisasjoner ordne opp i handel og relasjoner på frivillig basis. Sentralbanken og andre offentlige institusjoner må etter hvert avvikles, samtidig som stadig flere sivile løsninger slipper til – med tilbud for enhver smak.

I tillegg må loven om tvungent betalingsmiddel opphøre, slik at stabile og troverdige pengestandarder kan komme inn som en erstatning – som for eksempel en gullstandard. Markedet, det vil si fredelige mennesker, avgjør hvilke alternativer som har livets rett eller ei. Bankvirksomheten må også dereguleres, slik at alle offentlige inngrep, og derfor muligheten for at alle må lide for det ene eller andre feilskjæret på statlig nivå, blir redusert betraktelig.

På denne måten blir useriøse og uholdbare økonomiske alternativer luket vekk av markedet, samtidig som robuste og brukervennlige løsninger består.

Liberalistene vil derfor:

  • Gå vekk fra en mentalitet om «one size fits all» til en desentralisert økonomi
  • Separere stat og økonomi
  • Gradvis avvikle statlige institusjoner som Sentralbanken, Statens lånekasse, Finanstilsynet og så videre
  • Samtidig legge til rette for opprettelsen av sivile og frivillige alternativer
  • Fjerne loven om tvungent betalingsmiddel
  • Tillate alle pengestandarder, som gullstandard
  • Gjøre bankvesenet fritt og trinnvis fjerne alle reguleringer