Økt velstand

Økt velstand

Velstand er en av forutsetningene for å leve et godt liv. Ingenting kommer gratis til oss fra naturen – alt du ser rundt deg og bruker i dagliglivet er sanket, produsert, foredlet og bearbeidet av mennesker. For å opprettholde gode og trygge rammer rundt våre levevilkår er det nødvendig med gode og trygge rammer rundt det som gjør dette mulig i utgangspunktet: Fri tenkning og produktivt arbeid.

Liberalistene går derfor inn for en bærekraftig økonomi. Dette innebærer at stat og økonomi skiller lag, akkurat som stat og religion ikke hører sammen. Når kreative og produktive sjeler blir latt være i fred til å utvikle seg selv og sine produkter og tjenester, er resultatet positivt på alle områder.

Dette, sammen med eiendomsrett og teknologisk utvikling, sørger for rent miljø, et mer humant og serviceinnstilt helsevesen, bedre samferdselsløsninger og reduksjon av fattigdom.