Kjernesaker

Strand Familie Kjernesaker

Liberalistenes kjernesaker er tre ønskelige tilstander vi kan oppnå med politikkens eneste virkeområde: beskyttelsen av individers rettigheter. De tre tilstandene er trygg hverdag – fordi vi ønsker et samfunn der du skal kunne leve i fred, økt velstand – fordi dette gjør livet til samtlige mennesker stadig bedre, og større mangfold – fordi det er en konsekvens av at vi alle er individer.