Politikere, ha dere ut av skolen!

Politikere, ha dere ut av skolen!

Det er galt at politikere fratar elevers rett til å få best mulig utdanning. Det er ikke riktig at myndighetene skal ta et slikt valg for deg.

I OECDs rapport «Universal Basic Skills: What countries Stand to Gain» (2015) kommer det frem at hele 22 prosent av skoleelevene i Norge ikke har grunnleggende ferdigheter innen matematikk og realfag.

Hvor er oppstandelsen i media, blant politikere og andre? Er nyheten blitt akseptert som noe man bare må regne med? Hva er den logiske slutningen av et slikt funn? Det kan umulig være at vi skal fortsette skolepolitikken som har vært ført gjennom lang tid?

Problemet er at foreldre i stor grad ikke har mange valg når det gjelder skoletilbud. Selv om det finnes private skoler, er de få og læreplanen er strengt regulert. Hadde foreldre virkelig kunnet velge skole for sine barn, ville få ha valgt en skole med dårlige resultater. Problemet er at dagens politikere ikke ønsker denne valgfriheten.

I bunn og grunn handler dette om at politikere og byråkrater mener de vet hva som er best for den enkelte elev. Mantraet er enhetsskolen. Alle skal med.

Det er galt at politikere fratar elevers rett til å få best mulig utdanning. Det er ikke riktig at myndighetene skal ta et slikt valg for deg.

I praksis har den offentlige skolen monopol på utdanning. Monopol er det motsatte av konkurranse. Uten konkurranse trenger ikke skoleledelsen legge seg i selene for å skape et attraktivt skoletilbud. Elevene blir jo der likevel.

Vi i Liberalistene ønsker å gi folk frihet til å velge hvordan de ønsker å leve. Det gjelder selvsagt også utdanning. Vi tror at den beste til å bestemme over seg selv er den enkelte. Vi er alle ulike mennesker som har ulike evner og talenter. Å putte alle inn i samme skole, med tvang, er en meget dårlig oppskrift for læring.

Vi oppfordrer dagens politikere, og kunnskapsministeren og statsministeren spesielt, til å peke ut en ny kurs med reelle valgmuligheter for enkeltindividet.

Vil dere endre privatskoleloven og åpne opp for fri konkurranse? Eller syns dere skolepolitikken egentlig er bra nok?

Arnt Rune Flekstad, leder i Liberalistene

Først publisert i Klassekampen, 25. juli 2015