Liberalistene Logo

Peter Krogseng Magnussen

Peter Krogseng Magnussen
Peter ble valg til nesteleder i 2017, og leder i 2018 for Troms. I forbindelse med fylkessammenslåingen tok han også over ledervervet da fylkeslaget Troms og Finnmark ble opprettet i 2019. Til daglig jobber Peter med arbeidsmarkedet og rekruttering.