Liberalistene Logo

Otto Leisner

Otto Leisner
Otto er født i 1998, fra Oslo og bor i Trondheim der han studerer økonomi og administrasjon. Han har alltid vært politisk aktiv, men ble spesielt aktiv i LibUng som følge av stadig økende overformynderi fra staten. Han ønsker et friere Norge og vil kjempe aktivt for dette.