Liberalistene Logo

Martin Løes Johnsrud

Martin Johnsrud
Martin er født i 1994 og er fra Bærum. Han bor nå i Asker og studerer 3D og animasjon ved Fagskolen Kristiania, han gjør også freelance arbeid ved siden av det. Martin mener at man har rett til å styre sitt eget liv og at fredelige mennesker skal få leve i fred.