Liberalistene Logo

Lukas Krondorf

Lukas Krondorf 2022
Lukas er en 29 år gammel tysker bosatt i Trondheim. Han har vært engasjert i Liberalistisk Ungdom siden 2019 og kjemper for fri bosettelse av fredelige mennesker med lukkede statskasser. Til daglig jobber han med helseteknologi og driver prosjekter innen entreprenørskap.