Liberalistene Logo

Sentralstyret i LibUng

Magnus Langsæter
President
Magnus er født i 2001 og oppvokst utenfor Lillestrøm. Han studerer filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er lokallagsleder i Liberalistene Lillestrøm og tok i desember 2021 over som president i ungdomspartiet. Han brenner for å bekjempe statlige maktovergrep og for at alle mennesker skal kunne bestemme over egne liv så lenge de er fredelige mot andre.
Eirik Skollenborg Wikerøy
Politisk visepresident
Eirik er født i 1995, kommer opprinnelig fra Kongsberg, men bor nå i Kristiansand. Han holder på med en mastergrad i historie med spesialisering på politisk historie fra 1930-tallet. Engasjementet hans i LibUng stammer fra et ønske om at makten i samfunnet skal overføres fra politikere til individet.
Carl-Marcus Søfteland
Organisatorisk visepresident
Carl-Marcus er født i 2000 og er oppvokst i Modum. Søfteland er lokallagsleder i Liberalistene Modum og er en strevende gründer som driver et digitalt markedsføringsbyrå. Han er spesielt opptatt av at individer skal bestemme mest mulig selv over eget liv.
Bjørn Kristian Andreassen
Sekretær
Bjørnar Andreassen ble født i 1989 og er fra Heggedal. Han har toppidrettsbakgrunn fra basketball på internasjonalt nivå. Han har mer enn 10 års erfaring fra salg, blant annet i Tesla Motors, og er på sitt 6. år i finansbransjen. Andreassen brenner for forretningsutvikling og næringspolitikk.
Victoria Sveinsson
Styremedlem
Victoria er født i 1999 og kommer opprinnelig fra Porsgrunn, men bor nå i Oslo. Hennes engasjement i Liberalistisk Ungdom kommer av at hun brenner for friheten til å selv kunne bestemme over egen hverdag, kropp og økonomi.
Lukas Krondorf 2022
Styremedlem
Lukas er en 29 år gammel tysker bosatt i Trondheim. Han har vært engasjert i Liberalistisk Ungdom siden 2019 og kjemper for fri bosettelse av fredelige mennesker med lukkede statskasser. Til daglig jobber han med helseteknologi og driver prosjekter innen entreprenørskap.
Eivind W. Kårbø
Styremedlem
Eivind er 22 år og kommer fra Asker. Han har tidligere jobbet i Spania og studerer nå forretningsjus og økonomi ved USN. Som tidligere aktiv i FrP og FpU har han lang erfaring med poltikk. Han omtaler seg selv som en Objektivist. På fritiden driver han med Urban Exploring og er leder for ADHD Norge Asker og Bærum.
Otto Leisner
Varastyremedlem
Otto er født i 1998, fra Oslo og bor i Trondheim der han studerer økonomi og administrasjon. Han har alltid vært politisk aktiv, men ble spesielt aktiv i LibUng som følge av stadig økende overformynderi fra staten. Han ønsker et friere Norge og vil kjempe aktivt for dette.
Martin Johnsrud
Varastyremedlem
Martin er født i 1994 og er fra Bærum. Han bor nå i Asker og studerer 3D og animasjon ved Fagskolen Kristiania, han gjør også freelance arbeid ved siden av det. Martin mener at man har rett til å styre sitt eget liv og at fredelige mennesker skal få leve i fred.
Christoffer H. Nilsen
Varastyremedlem
Christoffer er født i 1998 og kommer fra Tromsø, men flyttet til Oslo i desember 2018. Han har tidligere studert filosofi, og er interessert i det filosofiske ved liberalismen. Utgangspunktet hans er at makt over andre mennesker bør og skal rettferdiggjøres med svært god grunn, som leder ham til en form for liberal, antiautoritær og individualistisk fokusert liberalisme.
Nicolay Nordmann Grundt
Varastyremedlem
Nicolay er født i Oslo, i 1990, hvor han bor og har vokst opp. Hans engasjement i Liberalistisk Ungdom kommer av at han brenner for frihet, og mer makt til folket.