Liberalistene Logo

Liberalistisk Ungdom

Liberalistisk Ungdom LibUng Logo

Liberalistisk Ungdom (LibUng) er Liberalistenes ungdomsparti og jobber for å spre liberalistiske ideer blant unge mennesker.

Ønsker du å bidra i Liberalistisk Ungdom? Send oss en e-post eller meld deg inn i organisasjonen!

Følg oss på Facebook og Twitter!

Fakta om LibUng

Liberalistisk Ungdom arbeider for å fremme liberalismen som politisk ideologi i Norge. Vår holdning er at ethvert voksent menneske har en grunnleggende rett til full bestemmelse over egen kropp, eiendom og inntekt. Målet for arbeidet er å fremme oppslutningen om laissez-faire-kapitalisme og dens grunnpilarer: rettstaten, den frie markedsøkonomi og menneskets ukrenkelige rett til sitt eget liv.

Et menneskes rett til sitt eget liv er den grunnleggende rettighet som alle andre rettigheter bygger på. Statens eneste legitime oppgave er å beskytte disse rettighetene, og det er kun noen få samfunnsoppgaver som naturlig faller inn under statens ansvar. Dette er politi og rettsvesen og militært forsvar.

I et liberalistisk samfunn er statens misjon å stille til ansvar de individer eller grupper som krenker borgernes rettigheter, altså forbrytere av loven og krenkere av landets suverenitet. Til dette skal politiet forhindre forbrytelser. Rettsvesenet skal sørge for en rettferdig rettergang. Og militæret, avverge angrep og forsvare Norge i mellomnasjonale konflikter.

Vi legger avgjørende vekt på at det enkelte individ skal ha uhindret frihet til å tenke og handle etter sin egen frie vilje. Vi mener at fred, og ikke ufred, er den naturlige orden, og at alle mellommenneskelige forhold skal være preget av fraværet av initiert tvang. Staten skal ikke legge begrensninger på menneskets muligheter til leve, arbeide eller søke lykken. Liberalistisk Ungdom vil derfor ha et fullstendig fritt åndsliv og et fullstendig fritt næringsliv.

Liberalistisk Ungdom er ungdomspartiet til Liberalistene, og det finnes ingen punkter hvor vi er uenige. Liberalistisk Ungdom anerkjenner Liberalistenes prinsipprogram, og anser dette som grunnlaget for Liberalistisk Ungdom sin politikk.

Er du interessert i liberale ideer, og ønsker å bli en del av et spennende, sosialt og lærerikt miljø? Hos oss blir du møtt med anerkjennelse for ditt engasjement.

Vil du vite mer?

Har du lyst til å finne ut mer om Liberalistisk Ungdom? Følg oss på FacebookTwitter eller ta kontakt på e-post.

Last ned Liberalistisk Ungdoms vedtekter »

LibUng Agder

Benjamin Årøy
Nestleder
Styre
NestlederBenjamin Årøy
SekretærMilla Øien
StyremedlemHans-Jørgen Kristiansen
StyremedlemSebastian Damsgaard
VarastyremedlemOda Kragset
VarastyremedlemDaniel Fosseli

LibUng Innlandet

Jarl Lunde
Jarl Lunde
Leder
Styre
LederJarl Lunde
NestlederKristina Jonsen
SekretærDaniel Madsen Nordseth
VarastyremedlemHermine Hultman
VarastyremedlemMagnus Møller

LibUng Oslo

Gabriel Medini
Gabriel Medini
Leder
Styre
LederGabriel Medini
NestlederMagnus Skudal Tjøm
SekretærBård Årnes
StyremedlemBjørnar Andreassen
StyremedlemStefan D. Meyer
VarastyremedlemAndreas Kristiansen
VarastyremedlemNicolay Normann Grundt

LibUng Rogaland

Stian Vik
Stian Vik
Leder
Styre
LederStian Vik
NestlederAleksander Sesi Vedvik
SekretærRinos Xhafa
StyremedlemSebastian Oris Johannessen
VarastyremedlemSamuel S. Bothmann

LibUng Troms og Finnmark

Thomas2
Thomas Torjussen
Leder
Styre
LederThomas Torjussen
NestlederRuben Hogstad Hansen
StyremedlemTobias Landset Aarberg

LibUng Trøndelag

Linda Marie Leirvik
Linda Marie Leirvik
Leder
Styre
LederLinda Marie Leirvik
NestlederArnt Heggvik
SekretærLukas Krondorf

LibUng Vestfold og Telemark

Jens Fosbæk
Jens Fosbæk
Leder
Styre
LederJens Fosbæk
NestlederJonathan Bringsås
SekretærAndreas Kristiansen

LibUng Vestland

Odd-Marius Rutle
Odd-Marius Rutle
Leder
Styre
LederOdd-Marius Rutle
NestlederKnut Are Sedsbøe
SekretærJoakim Refsdahl
StyremedlemEmre Mahmood
StyremedlemKirsti Hjellset
VarastyremedlemIdar Djupesland
VarastyremedlemVegard Løknes

LibUng Viken

Fredrik Johansen
Fredrik Johansen
Leder
Styre
LederFredrik Johansen
SekretærKnut-Erik Baade
StyremedlemChristoffer H. Nilsen
StyremedlemMagnus Langsæter
StyremedlemSven Oddmund Falck Christoffersen
StyremedlemCarl-Marcus Søfteland

LibUng Nordland

Ønsker DU å starte et fylkeslag i Nordland?

Ta kontakt med oss »