Komitéer

Møterom Komiteer

Liberalistene har forskjellige komiteer til ulike formål. Komiteene jobber blant annet med å nominere kandidater til tillitsverv og utarbeide programmer.

Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Formålet med komiteen er å finne og presentere kandidater for valg til tillitsverv på partiets årlige landsmøte.

Medlemmer:

  • Bent Johan Mosfjell
  • Petter Holone
  • Jon Refsdahl