Nytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA

Nytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA

EUs mattilsyn EFSA har besluttet at kosttilskuddet SAMe (s-adenosylmetionin) skal forbys og kun være tillatt som legemiddel. SAMe er et trygt kosttilskudd som har vært tilgjengelig i Italia siden 1979, Spania siden 1985 og Tyskland siden 1989. Til tross for at det har vært tilgjengelig som kosttilskudd i mer enn 30 år, uten at det har vært et helseproblem, vil EFSA nå omgjøre SAMe til et legemiddel.

EUs mattilsyn EFSA har besluttet at kosttilskuddet SAMe (s-adenosylmetionin) skal forbys og kun være tillatt som legemiddel. SAMe er et trygt kosttilskudd som har vært tilgjengelig i Italia siden 1979, Spania siden 1985 og Tyskland siden 1989. Til tross for at det har vært tilgjengelig som kosttilskudd i mer enn 30 år, uten at det har vært et helseproblem, vil EFSA nå omgjøre SAMe til et legemiddel.

Nytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA

SAMe er et molekyl som er involvert i dannelse, aktivering og nedbryting av andre kjemikalier i kroppen, inkludert hormoner, proteiner, fosfolipider og enkelte legemidler. Brukerne av SAMe synes det bedrer deres helse på forskjellige måter, men depresjonsforebygging er den best dokumenterte effekten av slike kosttilskudd.

Siden EFSA har monopol på vurderinger av mattrygghet i EU, vil alle EU-landene nå måtte forby SAMe som kosttilskudd. SAMe vil i fremtiden kun være tilgjengelig via apotek til mye høyere pris enn det er nå som kosttilskudd. Siden legene ikke kjenner til SAMe, fordi det ikke er et registrert legemiddel, så vil det bli vanskelig å få legeresept på SAMe. Med andre ord medfører reguleringene til at det blir dyrere, vanskeligere tilgjengelig og man blir helt avhengig av godvilje fra leger.

Her i Norge ser vi enda verre frihetsinnskrenkninger fra det norske Mattilsynet, enn EUs mattilsyn EFSA innfører. Det norske Mattilsynet har valgt å anbefale en maksgrense på 20 mikrogram D-vitamin i norske kosttilskudd, selv om forskere og faginstanser mener at 250 mikrogram er trygt for voksne. EUs og USAs mattilsyn, valgte i sine vurderinger av forsiktighetsårsaker å dele dette på 2,5, og sier at 100 mikrogram D-vitamin daglig er trygt. Til sammenligning kan mennesker produsere over 600 mikrogram D-vitamin daglig i huden dersom man er mye i solen. Siden stortingspolitikerne ikke har fagkunnskap, vedtar de nærmest alltid forslagene fra Mattilsynet uendret.

Det norske Mattilsynet mener også at hampfrø med skall skal anses som narkotika. I Sverige selges hampfrø med skall som næringsmidler i helsekostbutikker og andre dagligvarebutikker. Siden det ikke er mulig å ruse seg på hampfrø med skall, er Mattilsynets vurdering svært vanskelig å forstå.

Det siste eksempelet på Mattilsynets idiotiske vurderinger som vi nevner i denne pressemeldingen, er maksgrensen for vitamin B12 i kosttilskudd. Det er enda ikke funnet noen forgiftninger av vannløselige vitamin B12. I utlandet finnes tilskudd med 5000 mikrogram, som eksempelvis brukes av personer med dårlig opptak av vitamin B12 i tarmen som ikke vil ha B12-injeksjoner. Her i Norge har Mattilsynet besluttet at kosttilskudd maksimalt kan inneholde 9 mikrogram.

Nytt unødvendig kosttilskuddsforbud fra EUs mattilsyn EFSA

Liberalistene mener at mattilsyn-monopoler er gode eksempler på hvordan statlige etater og byråkrater helt unødvendig kan innskrenke innbyggernes rettigheter og friheter. Matprodusenter og andre leverandører opplever også unødvendig lang saksbehandlingstid, og unødvendig byråkrati som vanskeliggjør å få nye produkter på markedet, som gjør produktene mye dyrere enn nødvendig. Vi vil derfor frata Mattilsynet monopolet på å godkjenne næringsstoffer. Optimalt bør det være opp til produsenten å velge om deres produkter skal godkjennes av Mattilsynet, EUs EFSA, USAs FDA, eller private sertifiseringsselskaper.

Privat sertifisering fungerer både innen matsertifisering og i mange andre bransjer, slik som skipsfart og elektronikkprodukter, der flere og konkurrerende sertifiseringsselskaper tilbyr tjenester. Eksempler på private sertifiseringsselskaper innen mat inkluderer Debio, som sertifiserer økologiske produkter i Norge, og Fair Trade-organisasjonen. Svanemerket er også et privat sertifiseringsmerke for dagligvareprodukter. Det Norske Veritas som sertifiserer innen skipsfartsindustrien, er et annet godt eksempel på et vellykket privat sertifiseringsselskap.

Med konkurranse mellom sertifiseringsselskaper slipper man de uheldige konsekvensene vi ser ved monopolet som Mattilsynet har per i dag, produsentene får en mer fornuftig vurdering av maksdosering av kosttilskudd, raskere saksbehandlingstid, og vi slipper at trygge kosttilskudd, som forbrukerne etterspør, blir forbudt av formynderske byråkrater og politikere.


Kontakt oss:

E-post: post@liberalistene.org