Nyhetsbrev februar 2021

Kjære liberalister!

Februar er godt i gang, og arbeidet med å planlegge valgkampen nærmer seg innspurten. Valgkamputvalget har hatt gode møter, også med vår innleide partner Jay Townsend. Han har gitt oss uvurderlig innsikt og bidratt med sin mangeårige erfaring. Det har konkretisert seg blant annet i utformingen av den landsomfattende spørreundersøkelsen, som i disse dager rulles ut til et stort antall deltakere. Resultatene av denne undersøkelsen vil gi oss god innsikt i hvilke av våre saker som treffer kjernevelgerne våre, slik at vi kan sørge for å ha et godt tilpasset budskap. Dette skal øke treffsikkerheten vår og gjøre at vi kan ha fokus på de sakene som er viktige både for oss og for våre potensielle velgere. Jeg har store froventninger til denne undersøkelsen, og den vil være en rettesnor for utformingen av valgkampmaterialet vårt.

Realiteten er at det fremdeles er en rekke begrensninger som henger over oss, nå som det nærmer seg et år siden nedstengingen av Norge startet. Det ser ut til at det er flere måneder med begrenset sosial omgang foran oss. Noen prognoser antyder at vaksineringen ikke er ferdig før i september. Dermed kan det se ut til at det blir en annerledes valgkamp i år.

Utsatte møter

I første omgang betyr begrensingene at det er vanskelig å avholde møter. Styret har nylig valgt å anbefale en utvidet frist for å avholde årsmøter i fylkeslagene, for de fylkene som ikke allerede har avholdt dette. Etter vedtektene skal disse avholdes innen utgangen av februar, men gitt omstendighetene mener vi at om de avholdes innen 15. mars, vil det være innafor. I denne sammenheng vil også landsstyremøtet bli utsatt. Ny dato her er 20. mars. Som opprinnelig planlagt er tanken at Valgkamputvalget skal lansere sine planer for fylkeslederne som deltar på landsstyremøtet.

Fylkeslederne vil få anledning til å gi sine innspill på det foreslåtte, inkludert valgmateriell, før utstyret, brosjyrer, plakater og annet blir bestilt i de påfølgende ukene. Opprinnelig var planen at utstyr og annet materiell skulle være klart til landsmøtet, men da dette nå ikke avholdes før i juni, vil vi vurdere å gjøre materiel tilgjengelig mye tidligere. Kanskje allerede i løpet april. I tillegg til felles materiale utformet av Valgkamputvalget, vil selvfølgelig hvert enkelt fylkeslag ha anledning til å utforme lokale varianter, om de ønsker.

Annerledes valgkamp

Når vi ikke kan omgås sosialt slik vi er vant til er det mye som tyder på at det kan være en fordel med god tilstedeværelse på sosiale nettverk om man skal nå velgerne i år. Dette har jo vært en av våre styrker historisk sett, og det er god sjanse for at vi kan få svært bra uttelling for dette nå. I tillegg vil andre tradisjonelle format som ikke innebærer sosial kontakt være viktige. Blant annet vil leserbrev vil være et satsningsområde. Skriveglade medlemmer oppfordres til å skrive, og hvis man ikke er interessert i å fronte budskapet under eget navn, er det ofte mulig å finne noen som kan gå god for teksten og sende den inn i sitt navn – hør gjerne med førstekandidaten i ditt fylke, for eksempel. Når flere skriver øker sjansene at våre innlegg blir plukket opp.

Et annet viktig satsningsområde, som ikke innebærer sosial kontakt, blir postkasseaksjoner. Dette er en omfattende og krevende jobb. Det er 2,4 millioner private postkasser i Norge, og for å nå en stor andel av disse er vi helt avhengige av innsatsen til alle våre medlemmer. Denne aktiviteten må koordineres i hvert enkelt fylke. Dette er en aktivitet som så godt som alle medlemmer har mulighet til å bidra med. Enten man klarer å dele ut 100, 1000 eller 10000 brosjyrer så har man gjort en viktig jobb. Husk at dette kan utføres når som helst på døgnet og, for de som er bekymret for det, man trenger ikke engang å snakke med noen! 🙂 Det vil bli utført minst to postkasseaksjoner. Flere detaljer kommer etterhvert.

I tillegg til disse planlegger vi selvfølgelig også som om de vanlige aktivitetene blir avholdt. Hvis det blir mulig ønsker vi å delta både på fysiske debatter, stand i bysentrum og andre steder, og ikke minst ved skolevalgene.

Forbedre internforumet

Det har også den siste tiden vært mye debatt i internforumet. Denne gangen er det blant annet utløst av sentralstyrets avgjørelse om økt moderering. Bakgrunnen for sentralstyrets avgjørelse er en rekke henvendelser fra både gamle og nye medlemmer, om oppførsel som ikke er et politisk parti verdig. Vi snakker om personsjikane, ugunstige karakteristikker av partikolleger, unødvendig røff språkbruk og selvfølgelig de som beskylder andre for ikke å være en god nok liberalist om man ike er enig med vedkommende. Vi skal ha takhøyde i internforumet, men det skal også være hyggelig å være der. Og når vi får tilbakemeldinger om nye medlemmer som nærmste blir avvist i døra, så bidrar ikke det til at folk føler seg velkommen. Det har til og med resultert i at et sentralstyremedlem har trukket seg, fordi man ikke kan stå bak måten vi omtaler hverandre på.

Konflikten der et tidligere styremedlem ble midlertidig utvist fra internforumet ble behørig luftet både på internforumet og offtopic. Det er viktig å huske at det også er personverhensyn å ta i en slik diskusjon, og det er ikke egnet for offentligheten. Jeg har bedt om at de involverte parter tar en prat på telefonen, for å oppklare hendelsen. Og når vi nå har bedt flere personer om å ta den tunge jobben med å moderere internforumet, og bedt dem håndheve de allerede vedtatte retningslinjene for forumet, så har vi også gitt dem instrukser om å være tydelige overfor de som blir moderert. Det skal bli gitt advarsel, og en god forklaring på hvorfor man blir moderert og/eller utvist fra forumet. Håpet er at vi skal bli kvitt den andelen diskusjoner på forumet som har et negativt og personkrenkende preg, slik at det blir enda større preg av interessante og gode meiningsutvekslinger om aktuelle politiske saker og ideer for å drive partiet fremover. Og det er tross alt det som utgjør mesteparten av innleggene også i dag, mens de negative innslagene stjeler all oppmerksomheten. Jeg gleder meg til fortsettelsen – kanskje til og med undertegnede våger seg inn i internforumet igjen? 🙂

LibUngs spørreundersøkelse

Før jeg avslutter vil jeg minne om Libungs spørreundersøkelse som er ute nå.

Her kan både unge og gamle medlemmer gi tilbakemelding på LibUngs arbeid gi dem en tilbakemelding på hvor de bør ha fokus i tiden frem mot valget.

Ting går vår vei

På tross av begrensninger og utfordringer i forbindelse med nedstengingen av landet skjer det også mye positivt. Jeg var nylig i Tromsø for å overvære årsmøtet i Troms og FInnmark fylkeslag. Sammen med Per Sandberg og LibUngs leder Benjamin Bringsås fikk jeg gleden av å møte en motivert gjeng som i forkant av møtet hadde sørget for god pressedekning. Godt hjulpet av høy kjendisfaktor i toppen på stortingslisten (både Per Sandberg og den kjente psykologen Kristin Spitznogle stiller på de to øverste plassene) var det flere lokalaviser som laget artikler om oss.

Når vi i tillegg kan se fram til en valgkamp der mange av slagene vil utspille seg på en arena vi kjenner godt, nemlig sosiale medier, tror jeg det er grunn til å se lyst på fremtiden. Vi har mange gode ting på gang, og vi liger godt an i løypa. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere, er en utslitt frase, men siden den ofte viser seg å stemme godt avslutter jeg med den!

Husk at det er ditt liv, og ditt valg!

Med vennlig hilsen
Ronny Skjæveland
Leder, Liberalistene
ronny@liberalistene.org