Nyhetsbrev desember 2020

Kjære liberalister

Julen nærmer seg med stormskritt og det ser dessverre ut til at restriksjonene i samfunnet vil påvirke feiringen mer enn vi håpet, selv om myndighetene har gjort visse unntak for høytiden. De satser alt på at en vaksine er nært forestående, at denne fungerer etter hensikten og at flest mulig tar den. Jeg skal ikke spekulere i konsekvensene av denne strategien når det gjelder å bli kvitt sykdommen, men konsekvensene av de andre tiltakene er i alle tilfeller blitt svært synlige. Flere bransjer er totalt nede for telling, og mange er helt avhengig av statlig støtte for å klare seg. Det er fristende å tenke at politikerne har valgt denne strategien for å gjøre seg selv uunnværlige og vise såkalt «handlekraft», når sannheten er at det finnes bedre måter å håndtere denne utfordringen på.

Som kjent har Liberalistene sluttet seg til The Great Barrington Declaration som tar til orde for en mer faktabasert og realistisk tilnærming, der man skjermer de utsatte gruppene, mens samfunnet for øvrig tar vanlige forholdsregler som håndvask og god hygiene for å holde smitten under kontroll etter hvert som man utvikler immunitet og sykdommen dør ut av seg selv. Dette ville tillatt en mer normalisert samfunnsdrift enn det vi nå ser, og en jul der kun de mest utsatte ville måttet begrense feiringen.

Siden vi er det eneste partiet som forfekter denne strategien er det opplagt at Liberalistenes arbeid fortsetter gjennom både pandemi og juletid for å rigge oss opp til valget neste år, med håp om at vi kan bli mer synlige i den offentlige debatten. Vi er godt i gang med undersøkelsene som skal avdekke hvilke saker vi bør fokusere på. Nedstengingen og håndteringen av pandemien er en opplagt sak nå, men det er ikke sikkert at det vil være like relevant når vi nærmer oss valget. Slike vurderinger er en viktig del av arbeidet som gjøres nå.

Planleggingen av det fysiske materiellet pågår også for fullt med ambisjoner om å være klar tidlig på våren 2021. Klarer vi dette vil vi være skodd for det tidligste avsparket av en valgkamp siden oppstarten av partiet i 2014. Jeg håper det vil føre til økt engasjement og arbeidsglede sånn at vi blir mer synlige enn noen gang, og karrer til oss så mange stemmer som mulig.

For å være godt forberedt er det også viktig med opplæring slik at all den kompetansen vi har opparbeidet oss fra tidligere valgdeltakelser blir gitt videre til nye medlemmer som ønsker å bidra. Vi er allerede i gang med opplæringsopplegg for toppkandidatene våre, men vi planlegger også opplegg for alle de som ønsker å delta lokalt i valgkampen – ikke minst gjelder dette de som  ønsker å bidra i skolevalget. Dette er en svært viktig arena der vi ønsker å være gode. Det er libung som utfører dette, men moderpartiet skal gi full støtte til dette viktige arbeidet. Vi håper at de som kunne tenke seg å delta gir lyd fra seg sånn at vi kan tilby et plan for opplæring så snart som mulig.

Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut en spørreundersøkelse som har ambisjoner om å avdekke potensialet i organisasjonen. Jeg håper at flest mulig svarer på denne sånn at vi får god oversikt over ressursene som finnes i partiet, og at fylkeslagene blir informert om deg som ønsker å bidra slik at du får en bedre oppfølging. Undersøkelsen blir sendt til alle medlemmer.

Etter forrige nyhetsbrev fikk jeg flere hyggelige meldinger fra medlemmer som hadde både positive og negative tilbakemeldinger. Det vil jeg gjerne ha mer av, og hører derfor svært gjerne fra deg, enten du har ris, ros eller gode råd for mitt og styrets videre arbeid.

Med ønske om en riktig god jul og etter hvert et godt nytt år, og da mener jeg langt bedre enn 2020!

Ronny Skjæveland
Leder, Liberalistene

ronny@liberalistene.org

Valgkomiteen søker kandidater til nytt styre

Vi i valgkomiteen skal komme med anbefaling til nytt sentralstyret før landsmøtet i april. Ny leder skal ikke velges i år siden leder velges for to år av gangen, men alle andre plasser skal fylles. Vi søker nå medlemmers hjelp med å finne de beste kandidatene.

Er det noen dere synes har gjort en bra jobb i sentralstyre så langt? Er det noen dere tror vil gjøre en bra jobb? Kandidater kan foreslås via dette skjemaet (Det er lov å nominere seg selv).

Har dere konfidensielle saker eller opplysninger sender dere en av medlemmene i valgkomiteen en Facebook melding. Ingen informasjon i forbindelse med valgkomitearbeidet blir delt med utenforstående.