Liberalistene vil avvikle partistøtten

[Resolusjon Liberalistene Landsmøte 2019]

Liberalistene anerkjenner problematikken med penger i politikk, men mener ikke at det skal være hindringer for å frivillig donere sine penger til noen – ikke engang til politikere. Derimot ser vi på skattepenger i politikken som en uting. Partistøtten brukes til å bestikke de politiske partiene, hvor vi ser at disse går til blant annet fyll og fest, gaver til politikere, betalte byråkratiske stillinger og valgkamp.

Det er moralsk forkastelig å tvinge noen til å betale for dette, å bli tvunget til å gi økonomisk innflytelse til mennesker som vil motarbeide ens egen oppfatning om hvilket samfunn vi bør ha. Midlene går til å opprettholde et system for folk med egeninteresse av å ta fra noen og gi til andre.

Liberalistene går følgelig inn for å avvikle partistøtten og vil at de politiske partiene skal bli finansiert på frivillig basis.