Liberalistene større enn Piratpartiet

Liberalistene større enn Piratpartiet

Liberalistene har passert Piratpartiet i antall medlemmer, og er nå det største politiske partiet uten folkevalgte representanter i offentlige organ.

Oslo, 31. juli 2015: Liberalistene har passert Piratpartiet i antall medlemmer, og er nå det største politiske partiet uten folkevalgte representanter i offentlige organ.

Det nye partiet Liberalistene ble lansert i oktober 2014, og har siden den gang vokst jevnt og trutt. Det ferske partiet ble nylig landsdekkende og har nå 516 medlemmer. Liberalistene har dermed passert Piratpartiet som det største partiet i Norge uten folkevalgte representanter i offentlige organ.

– At vi allerede nå har passert Piratpartiet Norge i antall medlemmer, et parti som hadde hjelp av en internasjonal bevegelse for å bli kjent raskt, viser at det er et stort behov for et alternativ til de tradisjonelle sosialistiske og sosialdemokratiske etablerte partiene, sier partileder Arnt Rune Flekstad.

Han fortsetter: – Med fremdriften i medlemsvekst partiet over lengre tid har opplevd, vil partiet vokse forbi partiet Rødt i medlemmer innen valget 2017, en vekst som har økt eksponentielt siden oppstarten oktober 2014. Nå satser vi på å gjøre et så godt valg som mulig i lokalvalget i Oslo. Siden det bare er minimale forskjeller mellom de andre partiene, er vi et parti som skiller seg svært mye fra de etablerte. Vi er det eneste norske politiske partiet som vil gi mer frihet til enkeltindividet, redusere skatter og avgifter kraftig, og redusere statens oppgaver.

– Liberalistene står for et optimistisk fremtidssyn, og ønsker en gradvis og ansvarsfull overgang til en liberalistisk rettsstat – med vekt på velstand, teknologisk utvikling og respekt for individ og eiendomsrett, avslutter Flekstad.

Liberalistene står for konsekvent liberalisme. I korte trekk går det ut på at hvert menneske eier sitt eget liv og at statens eneste oppgave er å beskytte retten til sitt eget liv, inntekt og eiendom. Alle mellommenneskelige relasjoner må være frivillige i en liberalistisk stat, og Liberalistene mener at respekt for individuell frihet er det eneste verdigrunnlaget som kan gi et harmonisk og stabilt samfunn.

Liberalistenes første mål var opprinnelig å bygge opp organisasjonen før en valgdeltakelse ved stortingsvalget i 2017, men på grunn av entusiastiske og hardtarbeidende medlemmer, stiller fylkeslaget i Oslo allerede ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Kontakt oss:

post@liberalistene.org

Partileder Arnt Rune Flekstad: arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143