Nyhetsbrev november 2020

Kjære liberalister! Det er snart to måneder siden vi gjennomførte et landsmøte som var spesielt på mange måter, både fordi det var redusert antall deltakere, antakelig på grunn av korona, og fordi vi hadde vårt andre lederebytte. Vår første leder, Espen Hagen Hammer, satt som leder i interimstyret frem til ordinært landsmøte ble avholdt og Arnt Rune Flekstad ble valgt. Flekstad har sittet siden 2015 og frem til årets landsmøte. Jeg vil benytte anledningen til å takke tidligere styrer og ledere for jobben de har gjort. Det nye styret, og jeg, har siden september jobbet med å fordele oppgaver og ikke minst ha fullt fokus på den forestående valgkampen.

Hva vi gjør fremover

Partiet er bedre rustet enn noen gang til å gjennomføre et bra valg. Vi har mer erfaring, vi har mer materiell og mer midler enn før. Men ikke minst har vi en bedre plan og et ønske om å komme i gang tidligere enn vi har gjort før. Vi skal sørge for at terskelen for å delta i valgkampen er lavere enn før. Vi skal sørge for at budskapet er spissere enn før. Og vi skal sørge for at flere ønsker å engasjere seg i kampen om å nå velgerne. For å spisse budskapet er det gjennomført flere tiltak. Det kanskje viktigste er stortingsprogrammet som programkomiteen har brukt mye tid på. Etter justeringene som ble ønsket av landsmøtet ble den endelig versjonen lagt ut på liberalistene.org i slutten av oktober. Her finner man sakene vi ønsker å fokusere på i den kommende valgkampen. Og de er tilpasset arbeid som kan gjennomføres i den neste fire års perioden. Det vil si at man ikke finner veldig mye «endestasjonspolitikk» her, men heller konkrete steg på veien til et mer liberalt samfunn.

Ronny Skjæveland holder avslutningstalen på Liberalistenes landsmøte 2020

Dette tror vi vil vekke tillit hos velgerne, som ellers har hatt en tendens til å bli slått i bakken av vårt budskap, og vi har blitt oppfattet som urealistiske i vår fremtreden. Dette betyr IKKE at vi viker fra våre prinsipper. Prinsippene våre er de samme som før, og målet om en liberalistisk stat er like levende for oss som tidligere. Vi har bare blitt tydeligere på at vi er for en stegvis tilnærming, og ikke en revolusjon som vil slå beina under mange som har basert seg på velferdsstatens eksistens. Vi skal bygge ned, ikke rive ned.

Spørreundersøkelser

For å være sikre på at vi treffer med sakene våre, og på den måten kan spisse budskapet, ønsker vi å gjennomføre undersøkelser. Libungs leder Benjamin Bringsaas er allerede i gang med de interne undersøkelsene, og kjører for tiden meningsmålinger på internforumet, der han undersøker hva slags saker medlemmene der er opptatt av. Jeg anbefaler at du går inn og svarer på disse om du ikke har gjort det allerede. Vi vil senere gjennomføre en ekstern undersøkelse der vi spør vanlige velgere om det samme. På denne måten vil vi finne ut hvilke saker som både vi og velgerne er opptatt av, slik at vi kan fokusere budskapet, og blant annet tilpasse brosjyremateriellet for å være så treffsikre som mulig. Jeg gjetter at det er forskjell på hva som er viktig for oss internt, og hvilke saker velgerne er opptatt av.

Men det er mange hensyn å ta, og vi vil se etter viktige saker som ikke mange andre partier har eierskap til. Alt dette betyr at det vil bli lagt ned mye arbeid i forberedelsene, og jeg håper det setter oss i stand til å være godt rigget tidlig neste år, sånn at vi er klar til å starte valgkampen allerede til våren. Da får vi mye bedre tid til å få opp dampen, og ikke minst la både nybegynnerne blant oss, men også de mer erfarne, bli varme i trøya slik at innspurten utpå sensommeren blir av det heftige slaget. Jeg håper dette vil bety at akkurat DU ønsker å bidra, og jeg hører gjerne fra deg om du har innspill eller kommentarer til arbeidet vi gjør. Jeg finnes på Facebook eller jeg kan nås på ronny@liberalistene.org Husk at det er ditt liv, og ditt valg! Ronny Skjæveland Leder, Liberalistene

Årsmøter

De fleste lokallag vil i november avholde sitt årsmøte, slik vedtektene tilsier (Fylkeslagene avholder møter til våren). Vi håper flest mulig deltar på disse årsmøtene slik at vi kan holde aktivitetsnivået oppe ute i regionene. Vi vet at det er krevende å avholde slike arrangement i disse korona tider, men min erfaring er at slike møter sjelden trekker mer enn 20 personer, og slik vi tolker reglene er vi dermed innafor. Hvis vi samtidig er flinke til å holde avstand, og holder god håndhygiene, tror jeg dette skal kunne foregå uten av vi bidrar til smittespredning.

Podkast

Det er flere liberalister som driver podkaster. Liberaleren.no legger jevnlig ut flere gode episoder f.eks. på Spotify (Liberaleren Podcast) og ellers der du finner podkaster. Men vår egen partileder Ronny Skjæveland har, sammen med tidligere styremedlem Kjell Bakke, spilt inn flere podkaster kalt Liberpod som også finnes der du hører podkaster (Liberpod). De diskuterer dagsaktuelle, så vel som evig aktuelle politiske saker om både smått og stort, og er vel verdt å lytte til.