Liberalistene går inn for å fjerne alle statlige subsidier

[Resolusjon Liberalistene Landsmøte 2019]

Vi mener at mennesker ikke skal bli tvunget til å finansiere handlinger som står i kontrast til deres syn på hva som er etisk.

Veganere skal ikke tvinges til å finansiere drap av dyr gjennom subsidiering av kjøttindustrien, abortmotstandere skal ikke tvinges til å finansiere hva de selv anser som umoralsk, og ateister skal ikke bli tvunget til å finansiere andres tro.  

Liberalistene stiller seg også negative til statlig favorisering av næringslivet, og ønsker å åpne for et fritt marked. Vi går derfor på prinsipielt grunnlag inn for å avvikle alle statlige subsidier.