Liberalistene, den raskest voksende politiske bevegelsen i nyere norsk historie

Liberalistene, den raskest voksende politiske bevegelsen i nyere norsk historie

Liberalistene har på kort skaffet seg rekordmange medlemmer og nådd ut til titusenvis av nordmenn.

Oslo, 8. februar 2016: En organisasjon som startet opp sin virksomhet i oktober 2014, har allerede innkassert et betydelig antall seiere som få om noen trodde ville være mulig på så kort tid, om i det hele tatt. “Alle” politiske kommentatorer “vet” jo at det er umulig å bygge nødvendig støtte basert på prinsipper som styrer alle standpunkter.

Ingen bryr seg vel lenger om klassisk eller konsekvent liberalisme i Norge? Ideologien er jo så gammelmodig og utdatert at den ikke finnes viktig nok til å være en del av historieundervisningen engang? Vanlige mennesker oppfatter fort at det ikke samsvarer med virkeligheten, siden muligheten for å lære seg mer om dette alternativet nå er lett tilgjengelig på Liberalistenes hjemmesider.

Liberalistene har greid det ingen har maktet før, å bygge opp en fungerende allianse mellom sekulære og kristne klassisk liberale, objektivister og voluntaryister / anarkister. Alliansen baserer seg på felles forståelse av at frihet betyr fravær av tvang, individets suverenitet, og at den suvereniteten ikke kan manifesteres uten full eiendomsrett og et fritt marked. Målet er sterk reduksjon av statens oppgaver og tilhørende byråkrati, med samtidig tilbakeføring av myndigheten og kontrollen over eget liv til hvert individ.

Liberalistene er en ekte grasrotbevegelse. Ingen organisasjoner støtter oss finansielt eller aktivt på annen måte. Ingen kapitalgrupper eller andre særinteresser støtter driften, vi har ingen privilegier å selge. Ingen tradisjonelle medier støtter eller fremmer foreløpig vårt ideologiske grunnlag. Rekruttering skjer via nettsiden vår og sosiale medier, alt sammen basert på frivillig arbeid donert av enkeltmennesker på eget initiativ. Menneske til menneske, uten løfter om fremtidige goder hentet ut av statskassen.

På dette grunnlaget, og med tilnærmet 0 i budsjett, har partiet i løpet av 15 måneder bygget opp en medlemsmasse på 1000 mennesker. Et snitt på over 60 nye medlemmer per måned, litt over to om dagen. Fylkeslagene i alle landets fylker vil stille lister til valget i 2017.

Et konsekvent, prinsippdrevet og klassisk liberalt parti finnes nå i Norge, og folk strømmer til!

Roald Ribe
Nestleder i sentralstyret
roald@liberalistene.org
mobil: 91 14 04 59

Generelle henvendelser: post@liberalistene.org