Lar Facebook seg bruke til å kneble meningsmotstandere?

Lar Facebook seg bruke til å kneble meningsmotstandere?

Moderatorene på Facebook-siden til Liberalistene mottok en lite hyggelig melding fra tjenesten, med utestengelser og meningsknebling som resultat.

Oslo, 28. juli 2015: Mandag 27. juli mottok moderatorene på Facebook-siden til det landsdekkende politiske partiet Liberalistene en lite hyggelig melding fra tjenesten, med utestengelser og meningsknebling som resultat.

– Det kan virke som det er langt enklere å få utestengt noen og slettet det de har postet, enn det er å faktisk få vurdert sin sak, sier partileder Arnt Rune Flekstad i en uttalelse.

Som et lite parti med kraftig vekst, benyttes sosiale medier aktivt for å kommentere nyhetssaker samt spre egne ideer. Noen dager tidligere hadde partiet postet flere artikler, deriblant fra Vårt Land, hvor det ble rapportert at leger i Nord-Norge nektet å utføre rituelle omskjæringer av guttebarn, og at det i sommerferien også manglet villige leger på Sørlandet. Partiet delte denne med en hyllest av de leger som bruker muligheten til å frastå, samt aktivt kritiserer både at en slik form for inngrep er lovlig og i tillegg finansiert av skattebetalerne.

Liberalistene fikk deretter en utrivelig beskjed hvor Facebook valgte å stenge ute de fleste moderatorer i 1–3 døgn med henvisning til denne artikkelen. Nærmere undersøkelse av fenomenet kan skape mistanke om at det automatiske varslingssystemet som benyttes har gitt grupper av mennesker som er uenige i et synspunkt mulighet til å i praksis sensurere meningsmotstandere.

Flere sosiale plattformer som YouTube og Facebook ser ut til å ha fått gjentagende kritikk for å benytte seg av slike funksjoner, samtidig som vi viser forståelse for at det er vanskelig å kontrollere alt som kan bli innrapportert. Scientologikirken har eksempelvis i mange år, med suksess, klart å få slettet kritiske videoer og uttalelser på denne måten.

– Akkurat der har nok Facebook en lang vei å gå, sier Arnt Rune Flekstad, før han fortsetter: – Vi skulle gjerne også hatt en mulighet til å få vite nøyaktig hva som er årsaken til reaksjonen, ikke bare en henvisning til lenken som ble delt. Hvis det er slik at grupper som helst ikke vil ha debatt samles og aktivt kan utøve slik «sensur», hvor aktuell er da Facebook som en plattform for meningsutveksling?

Kontakt oss:
post@liberalistene.org

Arnt Rune Flekstad, partileder
Tlf.: 48311895, arnt@liberalistene.org

 

Vedlegg: De slettede innleggene

————————————————————

Postet 23. Juli

Midlertidig stans i utførte kjønnslemlestelser på sørlandet. Vi håper at stadig flere leger tar til vettet og nekter utføre denne barbariske steinalderskikken.
Vi vil kjempe for å forby og straffe slike inngrep. Det er en enkel sak å oppdage og med flere års fengsel, flere hundre tusen i bot samt mulighet for å miste omsorgen for barnet ville en raskt oppdage at disse overgrepenes omfang ville synke dramatisk.
Bare i USA har man sett en enorm nedgang ene og alene som følge av at foreldrene må betale inngrep selv – i Norge har alle stortingspartiene nærmest enstemmig derimot valgt i sin visdom å tvinge DEG til å betale overgrepene.
Religionsfrihet gir deg ikke rett til å utøve vold mot fredelige mennesker.
http://liberalistene.org/kunnskap/

http://www.vl.no/nyhet/reserverer-seg-i-nord-1.376047

————————————————————

Postet 20. Juli

Vi sender en stor takk til leger i nord-norge som nekter å delta i skattefinansiert kjønnslemlestelse og oppfordrer alle andre leger til å gjøre det samme.
Vi i Liberalistene er kraftige motstandere av denne unødvendige og barbariske prosedyren som baserer seg på kun fordommer, religion og tradisjon. Motstandere både mot at det er lov, og at det i tillegg er slik at vi alle er nødt til å betale for disse voldelige overgrepene mot forsvarsløse individer.
Hjelp oss å stoppe kjønnslemlestelse – bli medlem idag ved å gå tillibr.no/medlem/

http://www.nrk.no/norge/sykehusleger-i-nord-nekter-utfore-rituell-omskjaering-1.12464045

————————————————————

Nordmenn tvinges til å betale over 1/3 av skattepengene sine til det norske helsevesenet via skatteseddelen. Det er den viktigste årsaken til at nordmenn betaler opp mot 70-80 % av inntekten vår til staten via skatter og avgifter. Da er det vanskelig for folk flest å ha råd til å kjøpe private helsetjenester i tillegg.
Dette gjør at norske pasienter venter i kø ved offentlige sykehus, mens operasjonssaler står tomme 50 000 timer årlig i private sykehus.
Gjennomsnittlig ventetid på operasjoner er ti uker, og det mener vi kunne kommet ned i to uker hvis man hadde utnyttet denne kapasiteten, sier administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund. Ifølge NHO Service kunne dette spart skattebetalerne for over to milliarder kroner hvert år.
– Jeg tror folk blir opprørte når de hører dette. Hver eneste dag er kanskje en helt unødvendig lidelse, bare fordi man ikke klarer å stokke armer og bein i helsevesenet, sier han.
Furulund mener de offentlige sykehusene omtrent holder på pasienter for å tjene penger på dem senere.
– Sykehusene ser nesten på dette som en ordrereserve, der det er fremtidige inntekter de kan få.
Liberalistene vil gjennom en gradvis prosess helprivatisere helsevesenet. Da vil det bli umulig for offentlige sykehus å bruke pasienter som ordrereserve, som medfører økte kostnader til sykepenger, økt menneskelig lidelse samt kanskje dårligere prognose på grunn av den lange ventetiden før behandling.
Les mer om hva vi mener her:
http://liberalistene.org/politikk/partiprogram/…

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/kunne-kuttet-ventelister-fra-ti-til-to-uker-ved-offentlige-sykehus-1.12081709