Utdanning og liberalisme

 
Utdanning og liberalisme

I et liberalistisk samfunn finnes det ingen offentlige skoler som i dag. Likevel vil det eksistere mange ulike tilbud som er tilpasset mennesker med forskjellig behov, og tankene rundt utdanning vil sannsynligvis være ganske annerledes.

Hva kan vi forvente oss, og hva er egentlig galt med dagens skolesystem?

Skole og utdanning er ikke det samme

Skolen slik vi kjenner den i dag stammer fra 1800-tallets Preussen. Den prøyssiske staten var en av forløperne til den moderne velferdsstaten, og hensikten med den offentlige skolen var å skape lojale og lydige undersåtter og soldater, samt produktive og lydige arbeidere.

Arven etter dette spesifikke systemet har ført til det strenge hierarkiet i skolen, den faste oppdelingen i timeplaner og fag, og inndelingen i klasser basert på alder – framfor ferdighetsnivå og interesse.

I tillegg har det ført til tanken om at utdanning først og fremst skal gjelde mennesker i en viss fase av livet (barndom og ungdom) og forme dem til utvalgte oppgaver og yrker – i stedet for at utdanning kan og bør være en livslang prosess.

Slike elementer er ofte kontraproduktive for reell utdannelse, og det er avgjørende å påpeke at skole og utdanning ikke er det samme. Det er lett å blande de to begrepene, siden filosofien bak dagens samfunn sitter så dypt i oss.

Hvis dagens skole ikke er optimal, hvilke alternativer eksisterer? Hva kan en liberalistisk stat tilby?

Internett-revolusjonen

Moderne teknologi har gjort utdanning tilgjengelig for en stadig større målgruppe. Det er fullt mulig å lære seg det meste på Internett – fullstendig gratis og i ulike ferdighetsnivåer. Et spennende konsept er massive open online course (MOOC), som gir åpen tilgang til kurs og studier over nett.

Blant eksemplene her finner vi Khan Academy, edX og YouTube EDU, samt Forelesning.no for de som ønsker et alternativ på norsk. Du finner flere nettsteder med gratis utdanning på StudentTorget.no.

Humanistskolen er også verdt å nevne som et annet norsk alternativ til den offentlige skolen i dag.

Bort med «one size fits all»

Poenget er at det ikke er nødvendig med en obligatorisk enhetsskole for å opparbeide seg kompetanse og bli utdannet og kunnskapsrik. I et liberalistisk samfunn er mulighetene mange, og det vil ikke være en «one size fits all»-modell som vingeklipper evnerike elever og som ikke hjelper de svakere elevene.

Under liberalismen kan det eksistere «offentlige» (tradisjonelle) skoler og privatskoler side om side, sammen med en rekke andre muligheter – som nettopp Internett-basert utdanning.

Det blir opp til voksne mennesker og foreldre å avgjøre hva som passer best for dem selv eller sine barn. Da kan de selv velge om de for eksempel vil gå på en eksperimentell Internett-skole eller sende barna på en veldedighetsfinansiert folkeskole med de tradisjonelle rammene.

Til slutt er det viktig å påpeke at en liberalistisk stat ikke vil forby tradisjonelle skoler. Det eneste en slik stat vil forby er at noen tvinger andre til å finansiere og delta i slike institusjoner.

Oppsummering

  • Skole og utdanning er ikke det samme
  • Dagens skole stammer fra et system som formet elevene til å bli lydige borgere
  • Det er på tide å tenke nytt rundt utdanning
  • Moderne teknologi forbigår enhetsskolen og tilbyr fullverdig utdanning – ofte gratis
  • Under liberalismen er det bort med «one size fits all» og inn med tilbud som er skreddersydd hver enkelt elev
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer