Natur og liberalisme

 
Natur og liberalisme

Organisert vern av natur og miljø har vokst i popularitet de siste tiårene. Såkalte grønne partier og bevegelser kjemper for en bærekraftig framtid, der mennesket lever i pakt med naturen.

Hvordan stiller liberalismen seg til dette? Hvordan løser en liberalistisk stat problemene med forurensning og ødeleggelse av natur og miljø?

Staten beskytter rettigheter

Liberalismen er først og fremst et system som beskytter dine rettigheter og din eiendomsrett. Staten beskytter med andre ord ditt miljø.

Dette betyr for eksempel at du har rett til å forurense din egen eiendom, men så fort forurensningen går ut over naboens eiendom, har han rett til å saksøke eller anmelde deg, og vice versa.

All erfaring tilsier at mennesket passer bedre på sin egen eiendom i forhold til en felleseid eiendom. I en liberalistisk stat gjelder prinsippet om privat eiendomsrett så å si overalt.

Praktisk eksempel

Hvordan vil det gå med naturreservater og andre uerstattelige naturområder i en slik stat? Vil ikke bare store selskaper drive rovdrift på miljøet for å skaffe seg selv mest mulig utbytte på kort sikt?

En liberalistisk stat vil ikke dukke opp over natta, slik at det blir god tid for staten å inngå avtaler med naturvernere, reiseorganisasjoner og andre interesserte om å ta over slike områder.

Naturvernere kan også gå sammen for å kjøpe opp landområder fra andre selskaper, de kan erklære et ubrukt område som sitt ved at de oppretter en vaktpost eller lignende, eller de kan starte en slags bærekraftig turistforretning. De kan i tillegg bosette seg på et ubebodd sted for å drive økologisk jordbruk eller bare leve i pakt med naturen. Mulighetene for løsninger er uendelige.

Hvordan fjerne forurensning?

Omfattende forurensning som allerede har skjedd eller vil skje er et problem. Løsningen her er imidlertid teknologisk.

Det finnes ikke noe bedre system for å fremme innovasjon og utvikle teknologi enn en liberalistisk stat som beskytter eiendomsretten. Her blir kloke hoder og gode løsninger belønnet, mens dårlige ideer og løsninger blir straffet. På sikt vil dette bekjempe forurensning.

Oppsummering

  • Liberalisme beskytter dine rettigheter, og dermed også ditt miljø
  • Mennesket passer bedre på sin egen eiendom i forhold til en felleseid eiendom
  • Naturvernere kan opprette eiendommer for å beskytte uerstattelig natur
  • Løsningen på forurensning er teknologisk, og et liberalistisk samfunn fremmer innovasjon og teknologiske framskritt
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer