Liberalismens grunnpilarer: Eiendomsrett

 
Liberalismens grunnpilarer: Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å bruke sin eiendom i fred. Eiendom kan være et landområde, en bygning, en gjenstand, inntekt eller en oppfinnelse. I en liberalistisk rettsstat er eiendomsretten ukrenkelig, det vil si at du eier ditt liv og din eiendom, og ingen andre har rett til å blande seg inn i dette så lenge du er fredelig.

Eiendomsrett fungerer optimalt i en rettsstat med en kjerne og grunnlov som beskytter individuelle rettigheter til å leve i fred. Hvis man har en Grunnlov og et lovverk som åpner for å gi mennesker rettigheter utover det å leve i fred, går dette nødvendigvis ut over en fredelig eksistens.

Et konkret eksempel: Hvis mennesker har en lovfestet rett til å få gratis utdanning, andre betale for dette med sin eiendom. Her er det ikke snakk om frivillighet, men tvang. Dermed er eiendomsretten begrenset, og er gjenstand for vilkårlige endringer basert på politikere eller et flertalls ønsker og forslag.

Hvordan tilegner du deg eiendom?

Du tilegner deg eiendom fredelig på tre måter:

  1. Ved å «blande ditt arbeid med ubebodd natur»
  2. Ved å handle med andre mennesker
  3. Ved å motta en gave fra en annen person eller gruppe

Opplysningsfilosofen John Locke utviklet en teori for eiendomsrett, og hans idé var at ved å «blande sitt arbeid» med «naturtilstanden» opparbeider man seg eiendomsrett. Det du skaper er ditt, det er din eiendom.

«Svaret på alt»

En spennende side ved eiendomsrett er at den kan brukes til å løse tvister og problemer som tradisjonelle politikere krangler om og forsøker å endre ved diverse lover og forskrifter. Eiendomsretten er som nevnt total og ubøyelig i en rettsstat. Ingen, ikke engang staten, har rett til å ekspropriere en privat eiendom med påskuddet om «det felles beste».

Et eksempel: En gruppe naturvernere går sammen og kjøper opp et stort skogområde, hvor både planter og dyr kan leve i fred fra mennesker. Ingen andre har rett til å skade verken flora eller fauna på dette området. Dyre- og naturvern har dermed blitt løst med privat eiendomsrett, og ikke på grunn av noen tilfeldige lover om å gi rettigheter til dyr og natur.

David mot Goliat

Et annet eksempel: En fabrikk og et boligfelt er naboer. Fabrikken blir representert av et mektig og rikt selskap, mens innbyggerne i boligfeltet er helt vanlige folk. Fabrikken forurenser og forsurer livet til naboene. Til tross for at selskapet er stort og rikt, vinner de vanlige naboene den påfølgende rettssaken fordi fabrikken har latt sin eiendom gå ut over naboenes eiendom. Eiendomsretten løser problemet igjen.

En mulig rettspraksis er å si at førstemann har retten, altså at den som har etablert seg først i et område har førsteretten i de fleste nabotvister. Dette gjelder imidlertid ikke hvis førstemann påfører naboer stor skade som i saken ovenfor.

Kroppen og eiendom

Kan man selge kroppen sin som eiendom? Svaret er todelt:

  1. Ja: Så lenge dette er midlertidig og ikke strider mot individets eget ønske
  2. Nei: Man kan aldri selge kroppen sin for å bli en (ufrivillig) slave resten av livet. Individuelle rettigheter gjelder alltid og uansett i en liberalistisk rettsstat

Oppsummering

  • Eiendomsrett er retten til å bruke sin eiendom i fred
  • Du eier ditt liv og din eiendom, og ingen andre har rett til å blande seg inn i dette så lenge du er fredelig
  • Eiendomsretten sikres gjennom en liberalistisk rettsstat
  • Eiendomsrett løser tvister og konflikter på en effektiv måte
  • Kropp og eiendom er ikke nøyaktig det samme, man kan for eksempel ikke selge sin egen kropp til evig slaveri
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer